Frogner Bydelsutvalg vil beskytte Majorstuens boliggater mot gjennomgangstrafikk.

Majorstukrysset

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

I forbindelse med utbyggingen av Majorstuen vil RUTER i praksis stenge Majorstukrysset for gjennomgangstrafikk med privatbiler. Det betyr at trafikken til og fra Sørkedalsveien og Slemdalsveien kommer til å gå i boliggatene.

Dessuten vil butikkene i Bogstadveien miste en del av sitt kundegrunnlag Det synes Høyres Jens J. Lie er en dårlig idé. Derfor la han  forslaget nedenfor frem for Bydelsutvalget.

Bydelsutvalget vedtok forslaget til uttalelse mens Ap, MDG og Venstre  gikk imot. 

 

Forslaget i sin helhet:
Majorstuen stasjon skal igjennom store endringer de neste årene.

Lokk over stasjonsområdet med over tusen nye leiligheter, Fornebubanen vil ha anløp her, ny sentrumstunnell vil øke kapasiteten til t-banen mot Majorstuen og Ruter ser ut til å ha planer for trafikkavviklingen i Majorstuenkrysset som vil få store ringvirkninger for næringslivet og beboere.

Ruters plan om å stanse gjennomgangstrafikken fra Slemdalsveien og Sørkedalsveien over Majorstuenkrysset i retning Valkyriegaten og Bogstadveien er etter bydelsutvalgets flertall mening en dårlig løsning. En slik løsning vil føre til at all biltrafikk Vestfra må gå gjennom boligområder hvor det også ligger flere barnehager og skoler i umiddelbar nærhet. En slik løsning vil videre føre til at Bogstadveien som endelig er tilbake etter en alt for lang anleggsperiode med store økonomiske tap, vil miste viktig del av sitt kundegrunnlag. Bogstadveien er en av Oslos mest etablert handlegater med et variert næringsliv og er avhengig av at kundene har enkel tilgang til gaten.

Bydelsutvalget er positiv til fortetting på Majorstuen og økt kapasitet på kollektivtrafikken. Dette er en bærekraftig måte å utvikle byen på.
Samtidig må man ta vare på helheten for hele området i forhold til infrastruktur, både når det gjelder trafikk og annen utbygging.

Flertallet i Frogner bydelsutvalg vil henstille til byrådet å ikke gå inn for Ruters plan om å stenge trafikken fra Slemdalsveien og Sørkedalsveien når arbeidet med en områderegulering kommer til politisk behandling. Men Arbeiderpartiet, MDG og venstre ville ikke slutte seg til denne uttalelsen.

Du kan lese referat fra hele møtet her

Siste nyheter