Frogner Høyres BU lag er klart

På nominasjonsmøtet torsdag 31. januar valgte Frogner Høyre de som skal vinne valget for oss.

Valgkomiteen under ledelse av Beate Brovig Auke hadde gjort et grundig arbeide. Deres forslag gikk gjennom nesten uten sverdslag. Et forslag om å redusere antall kummulerte fra 3 til 2 fallt mot 2 stemmer.

Listen bærer preg av fornyelse. hele 14 av de 21 kandidatene er nye. 9 er under 35 år. 40 % er kvinner.

Programmforslaget ble også behandlet. Med noen få forandringer ble det vedtatt.

Vi kommer med det endelig programmet litt senere.

 

BU-kandidater 2019 Frogner Høyre m bilder4

 

Siste nyheter