Ønsker å engasjere alle i Frogner krets

Hvilke temaer engasjerer Høyres medlemmer i Frogner bydel? Hva slags arrangementer kan vi i Frogner krets lage til glede for våre medlemmer og alle andre som har lyst til å bli kjent med oss?

Dette var de to hovedspørsmålene da styret i Frogner krets møttes for første gang etter å ha blitt valgt av årsmøtet i Frogner Høyre før jul.

– Vi ønsker å være tilgjengelige for alle medlemmer i Frogner krets, og skape et engasjerende mijlø for alle Høyre-interesserte. Det betyr både å skape treffsteder for de som ønsker å diskutere Høyre- og bydelspolitikk , kunne tilby informasjon om det som skjer og å være tilgjengelige for alle som ønsker å engasjere seg i partiet. Det skal være enkelt å bli med og givende å delta, sier Mette Langfeldt Sinding, formann i Frogner krets.

Frogner krets planlegger derfor alt nå jevnlige arrangementer av «politisk pub» for de neste to årene, og tar både imot innspill til tematikk og saker som kan diskuteres og forslag til format på arrangementene.

– Vi tenker både på å ha sosiale kvelder med fokus på å bli kjent og få god prat oss medlemmer imellom og på politisk pub, hvor vi har innledere og diskuterer ulike temaer. Det viktigste er at vi arrangerer treff medlemmene våre har lyst på – så send gjerne inn forslag, sier Mette, som håper å kunne legge ut en lengre rekke arrangementsdatoer alt nå.

– Vi ønsker å vise aktivitetsnivået vårt alt nå, slik at interesserte får bedre oversikt over hva de kan delta på. Det kan bety at det blir justeringer i temaene underveis, men det skal vi informere om i god tid. Så det er bare å holde av datoene, sier Mette, som også oppfordrer til å melde seg på nyhetsbrevet til Frogner Høyre for å få oppdateringene. Det vil også gi informasjon om aktivitetene i de to andre kretsene i Frogner Høyre, nemlig Majorstuen/Uranienborg og Bygdøy.

Til sist  understreker Mette at kretsen har svært hyggelige møter som er inkluderende for nye ansikter.

– Vi synes rett og slett vi har det veldig hyggelig – og setter veldig pris på alle som har lyst til å tilbringe tid med oss. Så jeg vil absolutt oppfordre alle som er nysgjerrige til å komme. Og send meg gjerne en mail i forkant hvis dere har lyst til å møtes og bli litt kjent i forkant av møtet, sier Mette

For å komme med innspill og forslag, send e-post til [email protected]

 

Siste nyheter