Frognerbudsjettet vedtatt

Budsjett for Frogner Bydel 2015 er vedtatt

Bydel Frogners budsjett 2015

Det var mange fremmøtte tilhørere da Bydelsutvalget behandlet budsjettet for Frogner bydel i 2015. Mange tok ordet i åpne halvtime
Det var mange fremmøtte tilhørere da Bydelsutvalget behandlet budsjettet for Frogner bydel i 2015. Mange tok ordet i åpne halvtime

– Trygg styring med Høyre i spissen!

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Frognerbudsjettet 2015

Frognerbudsjettet 2015 - bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett for Frogner bydel 2015

Bydelsdirektørens budsjett for 2015 er på 1 232 662 milliarder kroner. Fordelt på hovedtjenesteområdene ser regnestykket slik ut:

  • Helse, sosial og nærmiljø: 105 237 millioner kroner.
  • Barnehager: 375 694 millioner kroner.
  • Oppvekst: 90 millioner kroner.
  • Pleie- og omsorg: 576 935 millioner kroner.
  • Økonomiske sosialtjenester og Kvalifiseringsordningen: 84 796 millioner kroner.

Her kan du se hele Frognerbudsjettet for 2015

[/framed_box]

Tirsdag 16. desember vedtok Frogner bydelsutvalg budsjettet for 2015.

Den nye bydelsdirektøren, Kari Andreassen har på svært kort tid klart å fremlegge et svært godt budsjettforslag. Dette til tross for at bydelen må gjøre både omstillinger og besparelser. Gruppeleder Carl-Henrik Bastiansen roste bydelsadministrasjonen for deres profesjonelle holdning og grundige prosess.

Administrasjonens forslag til budsjett ble i all hovedsak vedtatt.

Vil gjennomgå tilbudet på Amaldhus

Høyre gikk inn for å utsette en mulig omstrukturering eller nedleggelse av Amaldhus aktivitetshus. Bakgrunnen for dette var at Høyre, med støtte fra Venstre og Fremskrittspartiet, ønsker å få utarbeidet en rapport som tar for seg mulige driftsendringer og måten tilbudet finansieres på. Rapporten skal foreligge i første halvår og et vedtak om Amaldhus sin videre skjebne vil bli tatt innen sommeren 2015.

Bevarer Frogner Frivillighetssentral

Høyre gikk også inn for å opprettholde driften ved Frogner Frivilligsentral i Niels Juels gate. Administrasjonen hadde foreslått å avvikle driften i 2015 og samlokalisere med Tidemandstuen frivilligsentral, men dette var etter Høyres syn ikke ønskelig. Frogner frivillighetssentral aktiviserer mer enn 50 frivillige som til sammen legger ned flere tusen arbeidstimer. Det serveres også lunsj for alle innbyggere som ønsker det og de arrangerer en rekke andre møter og aktiviteter i sine lokaler. Høyre fikk støtte fra de andre partiene i bydelsutvalget for dette.

Vil skjerme ungdomstilbudet

Ungdomstilbudet i bydel Frogner er noe vi er svært stolte av. Høyre gikk derfor inn for å skjerme  dette (i størst mulig grad) mot mulige kutt og salderinger. Vi ønsker at driften i størst mulig grad skal opprettholdes slik som den har vært for inneværende år, men innser samtidig at det kan være fornuftig å se på muligheten for å omorganisere deler av tilbudet. Også denne endringen av budsjettet fikk tilslutning fra de andre partiene i bydelsutvalget.

Etter at budsjettet var vedtatt ventet det mye ros fra tilhørere og berørte parter, som mente at Høyre og bydelsutvalget hadde tatt fornuftige grep.

Bydel Frogner går nå inn i 2015 med godt budsjett som gjør at tjenestetilbudet til bydelens innbyggere fortsatt er mangfoldig og sterkt.

Siste nyheter