Fugellis frykt

Per Fugelli har åpenbart kastet seg inn i valgkampen for fortsatt rødgrønn regjering.

Skrevet sammen med Mudassar Kapur.

Først i Aftenposten 18.august, hvor han presenterer en karikatur av Høyre som et egoist-parti og kommer med en rekke feilaktige påstander om høyresidens bidrag til velferdsstaten. Så i VG 20.august hvor han tar enda kraftigere i, og anklager Høyre for å ville bringe rasister til kongens bord. Rasistene er i Per Fugellis øyne Fremskrittspartiet. Rasismeanklager er imidlertid er ikke er ikke noe nytt fra Fugelli, i mai 2013 uttalte han til NRK at den rødgrønne regjeringens tiltaksplan mot tigging representerte “en så stygg diskriminering at det ikke kan kalles annet enn grov rasisme.”

Fremmedfiendtlige

Når Fugelli putter FrP i bås med fremmedfiendtlige partier i Europa, har han ikke støtte i akademia. Forskning gjort på høyrepopulisme, av blant annet NRKs valgekspert Anders R. Jupskås og Ketil Raknes fra SV, plasserer FrP nærmere de konservative partiene i Skandinavia.

Vi i Høyre vet at vi kan få til gode resultater basert på samarbeid av erfaring. Uavhengig av hvilke partier som har forvaltet det borgerlige flertallet i byrådet de siste seksten år, har det vært basert på samarbeid mellom alle de fire ikke-sosialistiske partiene.

Mangfoldig by

Dette samtidig som vi hele tiden har jobbet aktivt med å gjøre Oslo til den mangfoldige byen vi ser i dag. Sysselsettingsnivået i minoritetsbefolkningen er over 60 % i Oslo, mot 55 % i Stockholm og 47 % i København. Andelen som eier egen bolig er over 60 % i Oslo, mens den er under 50 % i Stockholm og under 40 % i København. Andelen av minoritetsungdommen som tar høyere utdanning i er større i Oslo.

Vi i Høyre vet at vi kan få til gode resultater basert på samarbeid av erfaring

Majoriteten

Forskning ved UiO viser at unge voksne med minoritetsbakgrunn født og oppvokst i Oslo, får arbeid i tråd med utdanning i samme grad som majoriteten. Dette får vi til fordi vi har satset på gode språkopplæringstilbud og introduksjonsprogram, en god skole og et godt og systematisk arbeid med arbeidskvalifisering og sysselsetting av innvandrere, og det finnes nå gründerkurs på seks språk i byen vår. Oslo har blant annet en boligpolitikk hvor stadig flere innvandrere gis mulighet til å bli selveiere, spissede introduksjonsprogrammer for ulike innvandrergrupper og en skolepolitikk hvor innvandrere presterer like godt som etnisk norske. Vi legger vekt på å sikre et mangfoldig og flerkulturelt kulturtilbud, bl.a. gjennom støtte til Mela-festivalen og Nordic Black Theatre.

Retten til å være annerledes

I tillegg har vi etablert OXLO – Oslo Extra Large, et verdidokument som slår fast at vi er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar. Det borgerlig styrte Oslo har særskilte tiltak for språkopplæring og kvalifisering av innvandrerkvinner i flere bydeler og kommunen har igangsatt samtaleveiledning i grupper for å øke forståelsen av ulike utfordrende problemstillinger innvandrere møter på i det norske samfunn.

Like lite som Høyre vil gjøre det vanskelig å stå frem som homofil, vil en Høyreledet regjering stå inne for en rasistisk politikk. Selv om Jo Benkow og Inge Lønning dessverre ikke lenger er blant oss, lever deres verdier videre i beste velgående i vårt parti. Jo Benkows begrunnelse for å velge Høyre, «fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes», er fortsatt gyldig.

Akkurat som på rødgrønn side, er det forskjeller på borgerlig side. Samtidig er de fire borgerlige partiene enige om at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering.

Vi vil oppfordre Fugelli til å slutte å spre ubegrunnet frykt og anklage både rødgrønne og borgerlige velgere for å være rasister

Felles for de borgerlige partiene er troen på og respekten for individet og det frie valg. Vi vil oppfordre Fugelli til å slutte å spre ubegrunnet frykt og anklage både rødgrønne og borgerlige velgere for å være rasister. 9. september er dagen velgerne forteller oss om de vil ha 12 år med fortsatt rødgrønn regjering, eller en ny borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger. Frem til da oppfordrer vi til en edruelig debatt som opplyser, og ikke skremmer.

Dette innlegget stod på trykk i VG 23. 08.13

Foto: colourbox.com

Siste nyheter