Gå ikke glipp av filmen om polititroppene

Harry ”Revolver-Harry” Söderman var ildsjelen og kraften bak politittoppene, en norsk styrke på 12 000 mann som i hemmelighet ble bygget opp i Sverige.Harry ”Revolver-Harry” Söderman var ildsjelen og kraften bak politittoppene, en norsk styrke på 12 000 mann som i hemmelighet ble bygget opp i Sverige.

Missa inte filmen om Polititropperne

Till historien om Norge under ockupationsåren läggs hela tiden nya pusselbitar – och därmed vår förståelse av vad som hände och hur det var. Så är det också med Steinar Hybertsens dokumentärfilm om det som kallats den hemliga armén – och som kastar ljus över en nästan glömd historia: den om Polititroppene.

Första delen visas i NRK I den 6 juli kl 20.00, och den andra delen 13 juli.

[divider_line] Av CLAES ARVIDSSON
Författare och journalist
Kandiderar för Höyre i valet till bystyret
[divider_line]

Det är en film om norskt hjältemod, starka personligheter och om svensk neutralitetspolitik.

Voksenåsen på Voksenkollen överlämnades 1955 som Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under kriget. Som statsminister Einar Gerhardsen uttryckte saken:

”Det norske folk samles idag for å uttrykke sin dypeste takknemlighet til sitt svenske broderfolk for hjelpen under de tøffeste krigstider og under de følgende år med oppbygning. På Voksenåsen, lokalisert 500 meter over havet, vil det svenske flagget bli heist idag og flagre ved siden av det norske over 30 000 kvadratmeter land. Et hjem vil bli bygget på dette stedet for våre naboer.”

Inte minst var hjälpsändningarna från Sverige till ett hungrande Norge oerhört viktiga. ”Svenskesuppen” är en del av det kollektiva minnet. Att Sverige tog emot 60 000 norska flyktingar ingår också i den bilden. Men där finns också andra minnen.

Ett sådant är den svenska regeringens vägran att i april 1940 låta kung Haakon VII på sin flykt undan nazisterna få resa genom Sverige till England. Han bara på nåder söka tillfälligt skydd på den svenska sidan av gränsen. Ett annat exempel är transiteringstrafiken under åren 1940-1943 som lämnat spår och då inte minst den del som rörde tåglinjen Trelleborg – Narvik. Att den fullt stridsutrustade Engelbrechtdivisionen fick transporttillstånd genom Sverige var en dyster höjdpunkt i en ihålig neutralitetspolitik som syftade till att hålla Sverige utanför kriget. Och så den svenska malmexporten till nazityskland, förstås.

Filmen om Polititroppene berättar om hur – med eldsjälen Harry ”Revolver-Harry” Söderman som drivande kraft – en norska styrka på ca 12 000 man i hemlighet byggdes upp på olika anläggningar runt om i Sverige. En del av troppene var, som namnet anger, polisiär. En annan del utbildades för att sättas in i militär strid.

Milorg har stått i fokus i den efterkrigstida historieskrivningen, men polititroppene spelade en viktig roll för fylla det vakuum som annars hade kunnat uppstå efter den tyska kapitulationen. Inte minst spelade styrkan en avgörande roll genom att etablera Norges suveränitet i Finnmark – om Stalin hade ändrat sig.

Siste nyheter