Geir Kvarme

Screenshot 2014-10-29 05.07.44Omtalen er hentet fra kandidatens presentasjon av seg selv til Oslo Høyre

Geir Kvarme
Fødselsår: 1963
Yrke: Skuespiller
Bydel: Frogner

Jeg stiller til valg fordi jeg mener at byens utforming og innhold spiller en stor og viktig innvirkning på våre liv.

Ansvaret for at Oslo forblir en god by å by i er både individuelt og et politisk ansvar. Jeg ønsker å bidra til en politisk styring som sørger for at byens fellesarealer vedlikeholdes, at oppgraderingen av veinettet, for fotgjengere, syklister og biler, gjennomføres mer effektivt.

Jeg ønsker en by med et rikt og variert kulturtilbud. Jeg ønsker en trygg by. Jeg tror på politikken som et verktøy for å gjøre Oslo til verdens beste by å bo i, for hele byens befolkning

Siste nyheter