Gi narkomane en ny sjanse

Mennesker som sliter med narkotikamisbruk har større behov for hjelp enn straff. Derfor vil Høyre at helsetjenesten, og ikke justissektoren, skal ha ansvar for å følge opp mennesker som besitter illegale rusmidler til eget bruk.

For er det noe man skal måle samfunnet på, så er det hvordan vi tar vare på dem som trenger det aller mest.

Dette er ikke det samme som å legalisere narkotika.

Narkotika er et sosialt og helsemessig problem, og det er viktig at man fra samfunnets side fortsatt sender signaler om at det er ulovlig.

Men mennesker som trenger hjelp, får den best i helsetjenesten og ikke i fengsel.

Gi alle en ny sjanse

Høyre går derfor til valg på en kunnskapsbasert ruspolitikk, hvor man får hjelp når man trenger det, og man åpner for å gi alle en ny sjanse.

Målet er å begrense rusmidlenes skadevirkninger.

Dette vil gi en mer verdig rusomsorg som bekjemper avhengighet.

Nyheter -

Siste nyheter