Gjennomslag for Frogner Høyre

Frogner Høyres delegasjon i farta

Tekst: Elin Festøy
Foto: Hans M. Borge

Medlemmene i Frogner Høyre fikk enda et bevis for at det nytter å engasjere seg politisk på lokalt nivå. For innspill fra enkeltmedlemmer og de ulike kretsene i Frogner Bydel ga resultater. Flere av resolusjonene som ble vedtatt på Oslo Høyres årsmøte inneholdt politikk og innspill fra Frogner Bydel.

Vår ambisiøse resolusjon om styrket individuell tilpasning i kommunehelsetjenesten rakk ikke opp til votering, men fikk støtte fra flere bydeler.
Frogner Høyres medlemmer var svært aktive med endringsforslag og på talerstolen.

– Dette var moro. Vi fikk mer og bredere aktivitet i forkant av årsmøtet i år, og ser at det har gitt resultater. Jeg håper også at dette kan være til inspirasjon for passive medlemmer og andre som kunne ha lyst til å engasjere seg i Høyre. Det er fullt mulig for hvem som helst å engasjere seg hos oss i Frogner og også bli hørt og få gjennomslag hos Oslo Høyre, sier Ola Kvisgaard, leder i Frogner Høyre.

– Det vi vedtok på årets årsmøte vil nå gå direkte til både Høyre nasjonalt og Høyre-politikerne i bystyret. Engasjement gir direkte resultater, sier Ola.

Han oppfordrer flest mulig til å engasjere seg.

– Nå har vi lagt en hektisk høst med stortingsvalg bak oss og satser i 2014 for fullt på å utvikle god og fremtidsrettet politikk for Oslo. Vi planlegger en rekke politiske medlemsmøter fremover, og håper resultatene fra årets årsmøte kan være med på å motivere flere til å delta på debattene og aktivitetene i Frogner Høyre. Alle er hjertelig velkomne, sier Ola.

Her kan du lese alt som ble vedtatt på Oslo Høyres årsmøte 2014

Siste nyheter