Gjennomslag for Oslo

Oslo Høyres delegasjon ved Høyres landsmøte 2015. Foto: Tomas Moss, www.icu.no

Høyres landsmøte 2015 er over og vi i Oslo Høyre kan være stolte av innsatsen.

Mange av våre delegater markerte seg sterkt på talerstolen, flere av de vedtatte resolusjonen var skrevet av Oslo-politikere og mange av våre endringsforslag ble tatt inn i de endelig vedtatte tekstene.

Mulighetsbyen
Oslo Høyre fikk gjennomslag for en tydeligere storbypolitikk på Høyres landsmøte. Vår stortingsrepresentant Mudassar Kapur skrev forslaget for en ny bypolitikk. Der har han nevnt behovsprøvd gratis kjernetid i barnehagene som et viktig virkemiddel.

I tillegg synes han områdesatsingene i Oslo syd, indre øst og Groruddalen er viktige ordninger som også kan inspirere andre byer til å ta i et krafttak for de som trenger det mest. Du kan lese mer Høyres bypolitikk i Dagsavisens intervju med Mudassar.

Oslo Høyres forslag fikk bred støtte. Høyre har nå vedtatt at det skal bli lettere å bygge boliger ved å kutte ned antall lover, regler og innsigelsesmuligheter. Vårt ønske om gratis kjernetid i barnehagen avhengig av foreldrenes inntekt fikk landsmøtets støtte og vi fikk partiet med på å løfte yrkesfagene i skolen.

I de store byene skal det etableres enda bedre bymiljøpakker der det i enda større grad skal lønne seg å bygge ut tog, t-bane, trikk og buss. Dette er viktig for Oslo, som har vedtatt at veksten i trafikken skal tas med de miljøvennlige alternativene kollektivtransport, sykkel og gange.

Trygge bymiljøer
En trygg by har vært en hovedsak for Oslo Høyre lenge, og Oslo fikk i samarbeid med Bergen Høyre gjennomslag for flere punkter for å gjøre byene våre tryggere, gjennom mer tilstedeværelse av politiet og sterkere forebygging mot kriminalitet.

Her er teksten som ble vedtatt:

«Kriminaliteten er blitt mer organisert, kompleks og grenseløs. Det gjelder for eksempel utfordringer med økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, cyberkriminalitet og den nye sikkerhetssituasjonen. Dette krever mer av politiets håndtering og kommunens forebygging enn tidligere.

For å forebygge, avdekke og etterforske slik kriminalitet er det viktig at vi gir politiet de nødvendige forutsetninger til å håndtere de særskilte kriminalitet- og beredskapsutfordringene som de enkelte kommunene har.

Høyre vil:

  • Styrke politiets lokale tilstedeværelse og fagmiljøer gjennom nærpolitireformen.
  • Politiets beredskap må dimensjoneres til responstid og responskvalitet.
  • Sikre politiet nødvendig finansiering for å møte den nye trusselsituasjonen, og de særskilte kriminalitetsutfordringene i storbyene.
  • Sikre bedre koordinering mellom politiet, brann- og redningstjenesten, helsetjenesten og militæret ved større hendelser og katastrofer.
  • Ha et tett samarbeid mellom kommuner og politiet særlig innenfor forebygging gjennom forpliktende SLT-samarbeid, politirådsarbeid, og en fast politikontakt i alle kommuner.
  • Forsterke innsatsen mot narkotikakjøp.»

Les mer om hva som ble vedtatt på Høyres landsmøte 2015.

Du kan se flere av innleggene som ble holdt under landsmøtet, videoene ligger på politikerens side. Se utdanningsbyråd Anniken Hauglie, stortingsrepresentant Mudassar Kapur, byrådsleder Stian Berger Røsland og flere snakke til landsmøtet.

Siste nyheter