Glasset er halvfullt – sier Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende tegnet et nyansert bilde av verden i dag.

Det er mye å glede seg over

Utenrikspolitikk til frokost hos CIVITA

Utenriksminister Børge Brende ønsket å gi et balansert og nyansert bilde av situasjonen i verden under sitt foredrag hos Civita 13. januar. Det er mange konflikter, men det er også mye som går i riktig retning.

Tekst og foto: Hans Magnus Borge
Publisert 16. Januar 2015

Det var helt fullt på Café Christiania da utenriksministeren besøkte Civita bare en uke etter terroraksjonen i Paris. Børge Brende kom nesten direkte fra den store minnemarkeringen i Frankrike. Det preget nturlig nok hans innledning Ekstremisme, terrorisme og radikalisering er store utfordringer som preger nyhetsbildet verden over. Mange var spente på hva Norges utenriksminister ville si om verdenssituasjonen.

– Det er nok av konflikter å ta tak i, sa Børge Brende
Hans hovedbudskap var imidlertid at det totalt sett er mye å glede seg over.
– Glasset er halvfullt – ikke halvt tomt, sa han.
Mediene fokuserer på konflikter og dette kan gi et feilaktig inntrykk av at alt stadig blir verre. Mange steder er gamle konflikter løst og tidligere konfliktområder blomstrer opp. Dette er realiteter som sjelden eller aldri får store oppslag i pressen.

Ekstrem fattigdom halvert
Totalt sett står det stadig bedre til mange steder i verden. Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom er redusert fra 40 prosent i 1990 til 20 prosent i 2014
Det er stor økonomisk og politisk fremgang i mange land, spesielt i Afrika. Bruttonasjonalproduktet(BNP) per innbygger øker i de fleste land

Utfordringer i Saudi-Arabia
Utenrikspolitikk er alltid krevende og fullt av dilemmaer. Det er mange hensyn å ta. Saudi-Arabia er stormakten i den arabiske verden og er med sin stabilitet og økonomiske styrke helt sentral i den muslimske verden. Saudi-Arabia er også på mange måter det ideologiske senteret for Islam, ikke minst fordi alle muslimers hellige by Mekka ligger der. Det er derfor viktig for Norge og vesten for øvrig å ha god kontakt med regimet, samtidig må vi ikke fire på våre viktigste prinsipper.
– Forholdet til Saudi-Arabia er vanskelig! Sa utenriksminister Brende
De stor oljeinntektene bidrar til å minske de interne konfliktene og holder befolkningen rolig. Landet er stabilt, men er samtidig et brutalt diktatur der makten er samlet på svært få hender.

Ønsker seg færre land å samarbeide med
Når det gjelder bistandspolitikken var Brende opptatt av at Norge må yte bærekraftig bistand og gi landene vi samarbeider med hjelp til selvhjelp og ikke minst prioritere bistandsmidlene.
– Det er viktig å finne mål for bærekraft.
– Hva vil du nedprioritere? Han ble utfordret fra salen fra salen?
– Jeg vil redusere antall land vi samarbeider med, sa Børge Brende
Norge yter i dag bistand til hele 116 land. Andre land det er naturlig å sammenligne seg yter bistand i 30-40 land. Å redusere antallet samarbeidsland så mye mente Brende var urealistisk.
Jeg ønsker å redusere antallet vi samarbeider ned til 84, sa han.

CIVITA arrangerer denne senvinteren en serie frokostmøter med sentrale statsråder

Siste nyheter