Gratulerer med dagen!

Erna Solberg

I dag, 13. juni 2013,  er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn.

Dette var noe kvinnebevegelsen hadde kjempet for i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner

Andelen kvinner på Stortinget er i dag på 39.6 prosent, med 67 kvinnelige mandater.

Den første kvinnen på Stortinget var Anna Rogstad . Som den første kvinne på Stortinget ble hun innvalgt på Høyres liste (i valgsamarbeid med Frisinnede Venstre) fra Gamle Aker krets i Kristiania etter Høyrelederen Jens Bratlie. Vel to år før det ble alminnelig stemmerett – 17. mars 1911 – møtte hun på Stortinget for første gang. Presidenten holdt da en tale til en stående forsamling av representanter og et fullsatt publikumsgalleri:

«Denne dag, den 17de mars 1911, vil bli en merkedag i vort lands historie, fordi det idag er første gang, en kvinde fremmøter her i Stortinget som en av dets repræsentanter – en begivenhet, som utvilsomt vil vække opmerksomhet viden om. Om tidspunktet var inde for gjennemførelsen av den reform, som denne begivenhet skyldes, har meningerne været delte inden vor nation; men jeg føler mig overtydet om, at man i kommende tider i stedse øket grad vil faa forstaaelsen av, at reformen har været av den art, at den har bragt vort land hæder og ære, og at den har virket og end mer vil komme til at virke i politisk henseende for vort lands utvikling fordelagtig.»

I 1922 ble Karen Platou den første innvalgte kvinne. Hun representerte også Høyre.

Likevel var det ved forrige valg bare halvparten av jentene i alderen 18 – 21 år som valgte å bruke stemmeretten sin. Denne dagen bør være en påminnelse til oss om kampen våre bestemødre og deres mødre, måtte gå gjennom, for at vi skulle få stemmerett idag. For stemmeretten skal man ikke ta for gitt, det er fortsatt likestillingsutfordringer, både hjemme og ikke minst ute i verden.  Det er gjennom stemmeretten vår, vi kan si ifra om det vi er fornøyd med og  hva som må endres.  Kjære medsøstere, la denne dagen være hyllest til de før oss som banet vei for våre rettigheter idag, og la oss jobbe videre for kvinner i fremtiden.

Gratulerer med jubileumsåret. Husk å bruke stemmeretten din på valgdagen!

Les mer om stemmerettsjubileet her.

Siste nyheter