Gratulerer til Osloskolen med fantastiske resultater

Gratulerer til Osloskolen med fantastiske resultater

I oktober presenterte Utdanningsdirektoratet resultatene fra nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Resultatene er på nytt oppsiktsvekkende bra. Gratulerer til Osloskolen med fantastiske resultater

Osloskolen er en suksess, og jobben som daglig gjøres fra toppen av Utdanningsetaten via rektorer og ut i hvert enkelt klasserom er formidabel. Derfor fortjener Osloskolen ros. Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum oppsummerte resultatene godt da han konkluderte med at Osloskolen nok en gang tok «gull i landets uoffisielle skolemesterskap».

Dessverre konstaterer vi at verken skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, byrådsleder Raymond Johansen, Frode Jacobsen eller Abdullah Alsabeegh har gratulert Osloskolen med årets resultater. Det er påfallende. Særlig nå, med den vedvarende konflikten mellom byrådet og Utdanningsetatens ledelse som bakteppe. Var det en gang de ansatte i Osloskolen hadde fortjent en tommel opp fra politiske ledelse, så var det nå.

Tilfredsheten med grunnskolen har sunket

Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen og skolepolitisk talsmann Abdullah Alsabeegh hevder i et innlegg i Dagbladet at alle piler peker oppover og at alt går bedre i Oslo etter at Raymond Johansen ble byrådsleder. Innlegget er en oppvisning i Orwellsk nytale og tåler ikke å bli gått nærmere etter i sømmene. Jacobsen og Alsabeegh henviser til Publikumsundersøkelsen for 2018 som nylig ble tilgjengelig på kommunens nettsider, og påstår den viser «svært høy tilfredshet med skoletilbudet.»

Det er en sannhet med modifikasjoner. Forrige undersøkelse er fra 2014. På fire år har tilfredsheten med grunnskolen (1-7.trinn) sunket med to poeng fra 69 til 67 %. Det er ingen dramatikk i de tallene, men for ungdomsskolen (8-10.trinn) er tilfredsheten redusert med hele seks poeng siden 2014! Fallet fra 61 til 55 % som svarer de er «svært/meget fornøyd» med ungdomsskolen er oppsiktsvekkende.

Alarmen burde gå i byrådet når knapt halvparten av brukerne, altså elever og foresatte, svarer at de er fornøyd med skoletilbudet. Tallene for videregående har byrådet bevisst gjort det vanskeligere å sammenligne fordi man ikke lengre skiller mellom offentlige og private skoler, men også her ser utviklingen ut til å gå i feil retning.  I realiteten viser undersøkelsen at elever og foresatte har blitt mindre fornøyd med Osloskolen, men Arbeiderpartiet er åpenbart svært fornøyd.

Viktig å prioritere grunnleggende ferdigheter i basisfagene

Det er riktig som vi blir kritisert for, at Høyre mener det aller viktigste er å prioritere grunnleggende ferdigheter i basisfagene lesing, skriving, engelsk og regning. Vi mener skolene skal prioritere basisfagene fordi det er byggesteinene for all annen læring. Ap sier de vil prioritere alt, og avslører dermed at de ikke prioriterer noe.

Ap gir inntrykk av at fokus på basisfagene går på bekostning av elevenes digitale ferdigheter og evne til kritisk tenking. Trolig er det omvendt.

Siste nyheter