Grenser for fravær

Nå blir det innført nye regler for hvor mye fravær elevene i videregående skole kan ha før det vil gå utover retten til å få vurdering i fagene. Denne uken vil kunnskapsministeren få klarsignal fra Stortinget til å innføre en nasjonal fraværsgrense etter at SV forsøkte å stoppe det.

Fraværsgrensen har skapt stor debatt, og etter en runde med politisk tautrekking har et flertall på Stortinget bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige om at eksisterende forskrift må justeres, men en nasjonal fraværsgrense vil bli etablert.

Les også: Hvorfor stille krav om faglig forankring?

Plikt til å møte opp

Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men det følger samtidig med en plikt til å møte opp til undervisningen. Det er altfor mange elever som ser ut til å ta lett på denne plikten.

Skolen har et stort problem med fravær, frafall og elever som kommer for sent. Det kan ikke være slik at elever kan komme og gå som de vil og likevel forlange vurdering med karakter.

Et regelverk som medfører en forventning blant elevene om ekstraprøver eller lignende er både uheldig for den enkelte lærer, og urettferdig for de elevene som er til stede og deltar aktivt i opplæringen.

Alle er enige om at en god lærer er viktig for elevenes læringsutbytte, men det hjelper lite hvis elevene ikke er tilstede i klasserommet.

Det er en klar sammenheng mellom tilstedeværelse og resultater i skolen. Alle er enige om at en god lærer er viktig for elevenes læringsutbytte, men det hjelper lite hvis elevene ikke er tilstede i klasserommet.

Les også: Fremtidens forskningspolitikk

Udokumentert fravær

Høyre ønsker å gjøre noe med denne situasjonen. Derfor innfører vi en nasjonal fraværsgrense.

Målet er å få bukt med det vi regner som skulk, altså udokumenterbart fravær. Grensen gjelder ikke for dokumentert fravær knyttet til sykdom, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid og lignende.

Det skal naturligvis fortsatt være mulig for elevene å engasjere seg i aktiviteter utenom skolen.

Det å stille krav til elevene er å bry seg om elevene.

Bryr seg om elevene

Det å stille krav til elevene er å bry seg om elevene. Derfor er det viktig at vi stiller klare og tydelige forventninger til elevene.

Jeg mener en slik grense sender et klart signal til elevene om at skulk ikke er greit – de har plikt til å møte opp på skolen – da må det også være greit å stille krav om tilstedeværelse i timen.

Det er også viktig at elevene lærer seg arbeidslivets spilleregler, der det ikke nytter å komme og gå som man vil – uten at det får konsekvenser.

Det er bra for elevene, det er bra for skolen og det er bra for samfunnet.

Både lærere og skoleledere har etterlyst en slik fraværsgrense i lang tid, og nå kommer det på plass. Det er bra for elevene, det er bra for skolen og det er bra for samfunnet.

Siste nyheter