Halvorsens glansbilde

Skolebarn

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Alle elever fortjener en skole som gjør dem i stand til å møte fremtidens utfordringer og skape seg den fremtiden de selv ønsker. Dette er rettesnoren for Høyres skolepolitikk. Det er derfor vi satser på læreren, fordi vi vet at gode lærere løfter alle elever.

Høyre mener kunnskapsministeren overser sentrale utfordringer for norsk skole. Fortsatt går i underkant av 1 av 5 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Skoleåret 2010-2011 fikk 8,4 prosent av elevene i grunnskolen spesialundervisning. 70 prosent av disse er gutter. Nær 30 prosent av elevene i videregående opplæring fullfører ikke eller består ikke opplæringen i løpet av 5 år. Andelen er høyest på yrkesfag. Det er anslått at ca 9 000 lærere i norsk grunnskole mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på og mange lærere har behov for faglig påfyll i sine undervisningsfag. Skal vi løfte alle elever må vi ta tak i dette.

Kristin Halvorsen forsøker i Dagsavisen (27.11.2012) å tegne et glansbilde av hva de rødgrønne har fått til i skolepolitikken. Det står ikke til troende. Regjeringen prioriterer ikke de viktigste tiltakene i skolen. Bevilgningene til etter- og videreutdanning står på stedet hvil, på tross av at etterspørselen etter tilbudet er stort.

Regjeringen har innført nye kompetansekrav for lærere. Det Kunnskapsministeren ikke sier er at disse kun skal gjelde nye lærere. Da Stortinget vedtok de nye kompetansekravene for lærere i juni 2012, foreslo Høyre at disse nye kravene må gjelde alle lærere, også de som allerede underviser i skolen i dag. Mange av disse skal undervise i skolen i flere tiår fremover. Statsråden mener det holder at bare de nye lærerne, som utdannes nå, skal omfattes av de nye kompetansekravene. Dette viser en tydelig mangel på ambisjoner for norske lærere og elever.

Vi trenger ikke 4 nye år med rødgrønn skolepolitikk. Skolen trenger Høyres nye ideer og bedre løsninger.

Innlegget ble publisert på Dagsvisen den 3.12.2012

Foto: colourbox.com

Siste nyheter