Handlingsplan for sjøsikkerhet i Oslo-området

Sommeren i Oslo har vært preget av skinnende sol, skyfrie himmel og varme sommerdager. Når vi har varme sommerdager, er det mange som oppholder seg ved sjøen, og på sjøen. Samtidig er tallene dystre når det gjelder drukning.

Etter en sommer preget av flere ulykker på sjøen inviterer de borgerlige partiene i Oslo sammen til et bredt samarbeid for å utvikle en handlingsplan for sjøsikkerhet i Oslo. For å få mer kunnskap i arbeidet er Redningsselskapet invitert med, og det vil særlig være et fokus på å unngå drukningsulykker i Oslofjorden.

Bare i juli var det hele 18 drukningsdødsfall i Norge. I Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold har det samlet druknet 10 personer så langt i år. Oslo har foreløpig gode tall, og de borgerlige partiene er opptatt av å forebygge ulykker fremover.

– Nullvisjonen som er satt for ulykker på sjøen nasjonalt, må vi lokalt bidra til å innfri. Vi vil iverksette et arbeid inspirert av arbeidet med nullvisjonen i veitrafikken, for å jobbe systematisk med god sjøsikkerhet i Oslo-området, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum.

– Vi vil nå ta initiativ til et bredt arbeid for å utvikle en plan for god sjøsikkerhet i Oslo. Det er viktig for oss å få med kunnskapen om hva som skal til for å få god sikkerhet på fjorden og ved fjorden fra alle organisasjoner og virksomheter som vil bidra. Redningsselskapet er en selvskreven aktør her, med sin kunnskap om dette, og vi håper de ønsker å bidra. Vi tenker også at Oslofjorden Friluftsråd, kommunale og private båtforeninger, Oslo Havn, seilforeningene, ro- og padleforeninger og andre aktører er viktige å ha med i arbeidet, for å viktig kunnskap og gode innspill inn i arbeidet, fortsetter Saida.

Når vi har åpnet Oslo mot fjorden med utbyggingen i Bjørvika, og etablering av mange fine badeanlegg, må det samtidig gjøres en skikkelig jobb med sikkerheten.

– Vi har lagt til rette for å åpne byen mot fjorden, og mange nye områder er tilrettelagt for bading i fjorden. Da må barna som vokser opp i Oslo kunne svømme. Her vil at alle elever som ikke når kompetansemål i svømming innen 4. trinn, skal få opplæring til de kan svømme, avslutter Begum.

Siste nyheter