Hans Magnus Borge

Hans Magnus Borge

Hans Magnus Borge

Født: 1940 i Tønsberg.

Selv om jeg er født i Tønsberg har jeg et sterkt hjerte for Oslo hvor jeg tross alt har bodd den største delen av mitt liv (siden 1972).

Jeg har hele tiden bodd på Bygdøy og har derfor et sterkt engasjement for lokalmiljøet som er en småby i storbyen. Men Bygdøy er også «landet» for hele Oslo. Det skaper utfordringer i et miljø som ikke fysisk er tilpasset så stor tilstrømning.

Bydelsutvalget

Jeg har sittet i Frogner Bydelsutvalg de 2 siste periodene. Før det var jeg varamann i ca. 2 år. Føler at jeg ennå  har noe å bidra med så jeg stiller til en ny periode. Så får tiden vise om jeg får ny tillit. I denne perioden har jeg sittet i Helse og sosialkomiteén. Her behandles saker angående helse og sosial.

Dessuten behandler vi budsjettoppfølgingen. Dette er spesielt  viktig i den krevende situasjonen som bydelen befinner seg i.

Barnehager

Barnehagene er viktige for barnets utvikling – spesielt den sosiale utviklingen. Og da er leken faktisk viktigst. Jeg er glad for at Høyre både i programmet for Oslo og Bydelsprogrammet for Frogner har sagt tydelig at «barn skal få være barn» .  At Høyre bare går for mastergrader er derfor en myte.

[framed_box width=»300px» align=»left»]

Kontakt

Tlf.: +47 90 15 05 54

E-post: [email protected]

Sosiale medier

Blogg

Twitter

Linkedin

CV

Hans Magnus Borge
Født 1940 i Tønsberg

Utdannelse:
Sjøkrigsskolen, maskinlinjen

Yrkeserfaring:
-Maskinoffiser og maskinmester i Marinen
-Salg av skipsutstyr
-Skipsmegler: Befraktning, kjøp/salg, bunkers(drivstoff)
-Flyinspektør Airworthiess review staff

[/framed_box]

Bygdøy

Selv om det ikke er så mange som bor på Bygdøy er Bygdøy rekreasjonsområde for sentrum. Derfor er det viktig å beholde områdets preg av «landet». Trafikken er blitt en stadig større utfordring i de smale veiene. Siden fler og fler sykler er sykkelveiene viktige. Jeg har derfor engasjert meg sterkt i å få dette prioritert. Så nå er sykkelveien på Bygdøy kommet på Byrådets handlingsplan for sykkelveier de neste 2 årene.

 

Siste nyheter