Har du forslag til bydelsprogrammet

Screenshot 2014-09-12 08.58.42

Har du forslag til bydelsprogrammet? Del dem på Twitter med hashtaggen #skapendefrogner eller send en e-post til program- og organisasjonsutvalget

Frogner Høyre har arrangert fire medlemsmøter i forbindelse med utviklingen av et nytt program for bydelen. Det siste møtet, om en skapende og smart bydel ble arrangert 11. september. Nå er tiden inne får en gjennomgang av alle idéene innspillene for å lage et førsteutkast til program. Utvalget øsnker seg imidlertid enda flere innspill til hvordan Frogner kan bli en enda smartere og mer skapende bydel.

Har du svar på noen av disse spørsmålene?

Barnehager

 • Legger Frogner bydel til rette for læring i barnehagene?
 • Skal vi gå inn for å innføre ferdighetsmål i barnehagene?
 • Legger vi til rette for å tiltrekke oss de beste pedagogene i barnehagene og de beste lærerne i skolen?
 • Styrer og forvalter vi barnehagene slik at vi sikrer kvalitet og god pedagogisk kompetanse?

Internasjonal og skapende bydel

 • Hvordan kan vi tiltrekke dyktige studenter og kompetente kunnskapsarbeidere å bo i bydelen?
 • Hvordan kan vi skape nye arbeidsplasser?
 • Kan bydel Frogner ha et nytt og moderne konferanse- og kongressenter?
 • Hva kan bydel Frogner gjøre for å tilby bedre service og veiledning?
 • På hvilke områder er det mest behov for raskere saksbehandling, bedre kommunikasjon og mindre byråkrati?
 • Hvilke konkrete mål kan vi gjøre på digitalisering og IKT (f.eks. papirløsesøknader)? Hva slags ny teknologi kan vi ta i bruk?
 • Kan vi styrke samarbeidet mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene (UiO og privat) og offentlig sektor?

 Kultur

 • Kan vi gi lokale kunstnere muligheten til å stille ut kunsten sin på offentlige steder som er tilgjengelig for allmennheten, gjerne på utradisjonelle steder?
 • Har vi scener og arenaer for utvikling og nyskaping i kultur- og idrettslivet?
 • Hvilke typer kulturplanlegging og governance bør prioriteres i møte med en voksende opplevelsesøkonomi?
 • Hvordan skal vi finansiere fremtiden uten eiendomsskatt og vil sikre lave kommunale avgifter?
 • Hvilke private initiativ bør vi støtte for å styrke den internasjonale nettsverksbyggingen innenfor nærings- og kulturlivet?
 • Hva kan vi gjøre for å tiltrekke private finansieringskilder til kultur- og idrettssatsning?
 • Hvordan kan den frivillige sektoren supplere, (men ikke erstatte) den offentlige sektoren i å videreutvikle en skapende by?

Her kan du laste ned hele presentasjonen om skapende og smart bydel

Send dine tips til forslag og tips til Anee Karin Lee aklee315@gmail.com eller bruk Twitter med hashtaggen #skapendefrogner

Siste nyheter