Heidi Fuglesang

Screenshot 2014-10-29 05.15.52Presentasjonen er hentet fra kandidatens presentasjon av seg selv til Oslo Høyre

Heidi Fuglesang
Fødselsår: 1992
Yrke: Student
Bydel: Frogner

I min korte tid som leder i Høyres Studenter og sentralstyremedlem i Unge Høyre og Høyre har jeg sett hvor viktig kommunalpolitikken er for utviklingen av politikk på nasjonalt nivå.

En del av den politikken som blir vedtatt nasjonalt er allerede utprøvd på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå.

Oslo er en av de kommunene som setter politiske ideer ut i live, og det er nettopp disse prosessene jeg vil ta del i. Et
av mine mål er å gjøre Oslo til en internasjonalt anerkjent studentby

Siste nyheter