Helsehjelp når du trenger det

Når du er syk skal du få god hjelp så fort som mulig. Da betyr det ikke noe for Høyre om tilbudet er offentlig eller privat. Derfor vil vi at du som pasient skal kunne velge mellom enda flere private behandlingsinstitusjoner når du har behov for helsehjelp – uten at det koster deg noe mer.

Siden 2013 har ventetiden for behandling gått ned med 17 dager og sykehuskøen er redusert med 12 000 personer bare i Oslo.

Dette er fordi Regjeringen har sluppet alle gode krefter til, slik at det nå er fritt behandlingsvalg ved flere diagnoser.

Du skal få velge selv

Fritt behandlingsvalg betyr at du som pasient kan velge mellom private og offentlige behandlingssteder som har avtale med det offentlige. Dette har gjort at vi nå har større kapasitet i helsevesenet, og flere mennesker får dermed behandling tidligere.

 At du som pasient selv får lov til å velge hvem som skal behandle deg, overfører også makt fra systemet til pasienten.

Dette gjør at også de offentlige sykehusene må bli mer effektive og finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling på.

Privat-allergi

Arbeiderpartiet ønsker å fjerne det frie behandlingsvalget som Høyre har innført, og gå tilbake til systemet der all behandling skjedde ved offentlige institusjoner.

Sist vi forsøkte dette systemet, i 2013, var helsekøene for lange, og bare de som hadde råd til det kunne kjøpe private helsetjenester.

Høyre vil derfor heller gjøre mer av det som fungerer, og gi fritt behandlingsvalg til enda flere.

Nyheter -

Siste nyheter