Historiske kvinnenavn til gatene på Filipstad

Hvilke kvinner synes du fortjener æren av å få en gate eller et torg på Filipstad oppkalt etter seg? Bydelsutvalget i Frogner har nedsatt en tverrpolitisk navnekomité som nå arbeider med å finne historiske kvinner som kan sette sitt preg på den nye bydelen.

Foto: Plan- og bygningsetaten, privat

Elin Festøy er leder for en navnekomité som har fått oppdrag å finne historiske kvinnenavn  til gatene og plassene på nye FilipstadBydelsutvalget i Frogner Bydel har ansvaret for å finne navn til de nye gatene og plassene på Filipstad, og har bestemt seg for å benytte muligheten den nye bydelen gir til å hedre historiske kvinner. Anledningen er 100-årsjubiléet for kvinnelig stemmerett i 2013, og BU-leder Bjarne Ødegaard og byrådsleder Stian Berger Røsland gikk før jul i fjor ut og ba byens befolkning om innspill.

Nå er Navnegruppa for Filipstad i full gang, og består av Helga Hernes, Aud Grandaunet, Berit Gerner, Tone Ringen og leder Elin Festøy.

– Vi er svært glade for å ha fått denne muligheten til å løfte frem flotte kvinner som fortjener å huskes, sier Elin Festøy

Hun forteller at mandatet er å foreslå «historiske kvinner».  Gruppen skal legge fram et forslag med cirka 30 kvinnenavn. Navnekomiteen har fått vide fullmakter

Vi ser både etter kvinner som hadde tilknytning til Frogner bydel og etter kvinner som Norge som nasjon bør løfte frem.

Komiteen har mottatt flere hundre forslag på basis av fjorårets utlysning, men oppfordrer stadig interesserte til å sende inn navn.

Festøy er glad for at det har kommet inn svært mange gode forslag, men vil gjerne ha enda flere.

Dette er en unik mulighet til å gi synlighet til historiske kvinner som kanskje ikke har fått den heder de har fortjent tidligere, sier Festøy.

Send inn navneforslag med en kort begrunnelse til: [email protected].no

Reguleringsplanen for området er ennå ikke avklart, så gruppas forslag vil bestå av navnelister med innspill til mulig plassering slik at navnene er tilgjengelige når endelig gateplan etableres. Da vil det være behov for å kunne gi de avgrensede eiendommene korrekt gatenavn og nummer raskt for å muliggjøre de eiendomstransaksjoner som vil være basis for de ulike byggeprosjektene i bydelen.

Navneforslagene samles inn i løpet av sommeren, alle forslagene blir deretter vurdert. De aktuelle navnene vil bli valgt i løpet av vinteren og på vårparten skal komiteen overlevere sitt forslag til bydelsutvalget i Frogner.

Bli med å sette ditt preg på Filipstad!
Bli med å sette ditt preg på nye Filipstad - gatene og plassene på Filipstad skal få historiske kvinnenavn. Illustrasjon:: Plan- og bygningsetaten

 

Siste nyheter