Hvilke kvinner bør hedres på Filipstad?

Hvilke kvinner bør hedres på Filipstad?

Hvilke kvinner synes du fortjener æren av å få en gate eller et torg på Filipstad oppkalt etter seg?  – Vår største utfordring er å få inn forslag til kvinnelige forbilder historieskriverne kan ha oversett, sier komitéleder Elin Festøy.

 

Bydelsutvalget i Frogner Bydel har ansvaret for å finne navn til de nye gatene og plassene på Filipstad, og har bestemt seg for å benytte muligheten den nye bydelen gir til å hedre historiske kvinner. Anledningen er 100-årsjubiléet for kvinnelig stemmerett i 2013, og BU-leder Bjarne Ødegaard og byrådsleder Stian Berger Røsland gikk før jul i år ut og ba byens befolkning om innspill.

Nå er Navnegruppa for Filipstad i full gang, og består av Helga Hernes, Aud Grandaunet, Berit Gerner, Tone Ringen og leder Elin Festøy.

– Vi er svært glade for å ha fått denne muligheten til å løfte frem flotte kvinner som fortjener å huskes og kan være til inspirasjon for byens innbyggere, sier Elin Festøy på vegne av en samstemt gruppe.

– Mandatet vårt er å foreslå «historiske kvinner». Vi skal legge fram et forslag på opp mot ca. 30 navn og har fått svært vide rammer. Vi ser både etter kvinner som hadde tilknytning til Frogner bydel og etter kvinner som Norge som nasjon bør løfte frem, sier Festøy.

Gruppa har alt mottatt mange hundre forslag på basis av fjorårets utlysning, men oppfordrer stadig interesserte til å sende inn navn.

– Vi er glade for svært mange gode forslag, men vil gjerne ha enda flere. Denne stemmeretts-markeringen er en unik mulighet til å gi synlighet til historiske kvinner som kanskje ikke har fått den heder de har fortjent tidligere, sier Festøy.

Send inn navneforslag med en kort begrunnelse til [email protected] innen utgangen av august.

Reguleringsplanen for området er ennå ikke avklart, så gruppas forslag vil bestå av navnelister med innspill til mulig plassering slik at navnene er tilgjengelige når endelig gateplan etableres. Da vil det være behov for å kunne gi de avgrensede eiendommene korrekt gatenavn og nummer raskt for å muliggjøre de eiendomstransaksjoner som vil være basis for de ulike byggeprosjektene i bydelen.

– Vi samler inn navneforslag nå over sommeren, og planen er å vurdere forslagene og velge ut navn i høst og vinter slik at vi kan overlevere vårt innspill til bydelsutvalget i Frogner neste vår, sier Festøy.

 

Siste nyheter