Høring om nytt program

Ilustrasjonsbilde

Arbeidet med nytt kommunevalgsprogram er godt i gang, og seks programforberedende utvalg har allerede gitt sine anbefalinger til Oslo Høyres programkomité.

Innspillene fra disse utvalgene sendes nå på høring til Oslo Høyres bydels- og sideforeninger med høringsfrist 6. juni 2022. Ta kontakt med din bydelsforening for å finne ut når det avholdes medlemsmøte som skal behandle disse programinnspillene.

Etter utløpet av høringsfristen 6. juni, vil programkomiteen starte arbeidet med å sy sammen et endelig utkast til kommunevalgsprogram.

De neste milepælene i programarbeidet vil da være:

 • 20. september 2022: Frist for programkomiteen på å legge frem endelig utkast til kommunevalgsprogram for Oslo Høyre.
 • 20. oktober 2022: Frist for å sende inn endringsforslag til programutkastet.
 • 19. november 2022:Heldagsmøte i Representantskapet som behandler endringsforslag og vedtar endelig kommunevalgsprogram.

Last ned innspillene som sendes på høring:

 1. Byutvikling og bolig
 2. Moderne og tilgjengelig by
 3. Kunnskapsbyen Oslo
 4. Bærekraftig by
 5. Sosial mobilitet og trygg by
 6. Velferdsmiks
 7. Opplevelsesbyen Oslo
 8. Rapport fra økonomigruppen
 9. Brev fra programkomiteen om høringsrunden

 

Les mer om programkomiteen og programprosessen her.

 

 

Siste nyheter