Høstens valg er et veiskille for Oslos elever

Høstens valg er et veiskille for Oslos elever

Byrådets forslag til skolevalg vil gjøre det vanskeligere for elever med gode karakterer å komme inn på skolene de ønsker.

Nyheter - Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Byrådet ønsker å gjøre det vanskeligere for skoleelever fra Ullern og Vestre Aker bydeler å komme inn på de mest populære videregående skolene i Oslo. Ekstra vanskelig vil det bli for alle jenter som jobber og står på når fritt skolevalg etter planen erstattes men en ordning hvor foreldrenes inntekt og elevens kjønn også tillegges avgjørende betydning.

Om lag 7000 tiendeklassinger i Oslo har bare noen få uker igjen av grunnskolen. Nå forbereder de seg til eksamenstiden, for deretter å vente i spenning på å se hvilken av de videregående skolene og linjene de søkt seg til de kommer inn på. I Oslo har vi fritt skolevalg. Ikke alle får førsteønsket innfridd, men de fleste. I fjor kom 63,4 prosent av elevene inn på utdanningsprogrammet og den skolen de hadde satt aller øverst på listen. 85,8 prosent kom inn på linjen de ønsket, og en annen av skolene de selv hadde ønsket seg til enn den som sto aller øverst.

Høyre er en garantist for fritt skolevalg

Denne friheten til selv å velge ønsker byrådet i Oslo å ta fra elevene. Elevene i Osloskolen står derfor foran et veiskille. Valget til høsten står mellom en Osloskole som prioriterer det faglige innholdet og følger opp hver enkelt elev uavhengig av forutsetninger, eller en SV-skole hvor det å være helt gjennomsnittlig er godt nok for alle. Valget til høsten vil avgjøre om det også i fremtiden er elevene som skal velge hvilken videregående skole de skal gå på, eller om venstresidens politikere skal bestemme for dem.

Høyre er en garantist for fritt skolevalg, fordi ordningen har stor oppslutning blant elevene, og den er lett å forholde seg til. Det er opp til hver enkelt elev å jobbe så godt med skolearbeidet at de får gode nok karakterer til å velge hvilken skole de vil gå på. Vi tror alle jobber bedre med skolearbeidet om karakterene teller. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra SV er av en annen mening. Hun hevder fritt skolevalg er fritt «bare for 18 prosent» av elevene. Tallet er en konstruksjon og viser bare hvor mange prosent av elevene som i 2018 hadde gode nok karakterer til å komme inn på den skolen som hadde det trangeste nåløyet.

At hele 18 prosent av tiendeklassingene i Oslo hadde over 5,44 i snitt er forresten helt fantastisk. Godt jobba! Det som burde interessere byråden er ikke hvor mange elever som kunne kommet inn på Elvebakken, men hvor mange som ikke kom inn på noen av skolene de hadde søkt seg til. I 2018 var det 154 elever. Det betyr at det bare var 2,8 prosent som ikke kom inn på noen av skolene de hadde søkt på. Mange av dem hadde ikke engang søkt på seks ulike skoler slik de har anledning til.

Oslo elever fortjener bedre

I Akersposten forteller skolebyråden om en pappa hun har møtt som har en datter med helt gjennomsnittlige karakterer. Hun kan med dagens inntak, forteller byråden, kun «velge» mellom én skole som hun ikke ønsker å gå på, eller å reise over en time hver vei til skoler i området hun ikke kjenner noen. Det byråden ikke sier noe om, er det uttalte målet om at Oslo skal få «en mer mangfoldig elevsammensetning ved alle de videregående skolene når det gjelder karakterer, levekår og kjønn». I klartekst betyr det at det blir enda vanskeligere å komme inn på for eksempel Ullern videregående skole for jenter som jobber og står på fordi kjønnsfordelingen i dag er 60/40 i favør jentene. Gutter kommer til å stenge døren for jenter som har jobbet hardt med skolearbeidet. Når vi vet at byrådet også vil se på elevens levekår, altså foreldrenes inntekt, vil det i realiteten bli vanskeligere for de aller fleste elevene i Ullern og Vestre Aker å komme inn på skolene de ønsker seg til, uavhengig av om de er gutter eller jenter.

Høyre er ikke blinde for at enkelte skoler sliter. Derfor ønsker vi å etablere flere profilskoler, slik de nå gjør på Persbråten hvor det er etablert en toppidrettslinje hvor E-sport blir eget fag. Høyre vil heller styrke økonomien ved skolene som har få søkere og sette inn målrettede tiltak mot elever som sliter faglig, enn å straffe elever som jobber og står på. Vi har derfor foreslått et frivillig 11. skoleår for alle som av ulike årsaker rett og slett ikke er klare for videregående. Høyre vet hva som har løftet Osloskolen til å bli landets beste, og vi vil gjøre mer av det som fungerer. Det er tett oppfølging av hver enkelt elev, og fokus på å lære elevene lesing, skriving og regning. Grunnmuren for all annen læring. Fire år til med SV i førersetet for skolepolitikken kan komme til å koste Oslo dyrt. Våre elever fortjener bedre.

Innlegget ble først publisert i Akersposten 2/5-19

Siste nyheter