Høy tilfredshet på sykehjemmene i Frogner bydel

frognerhjemmet - høy tilfredseht med sykehjemmene i Frogner bydel

Høy tilfredshet på sykehjemmene i Frogner bydel

[divider_line]

Ola Kvisgaard
Av Frogner Høyres leder, bystyrekandidat Ola Kvisgaard

[divider_line]

 

Utvikling av kvaliteten på de 49 sykehjemmene i Oslo går fremover.  I fjor var  89 prosent av de pårørende fornøyd eller svært fornøyd, i år har tallet steget til 91 prosent.  Det er en hyggelig sommerpresang til ansatte og ledere på sykehjemmene som gjør en formidabel innsats.

Deres kompetanse gir de eldste og sykeste et verdig liv på byens sykehjem.  For å sikre at det gode nivået holder seg og heves skal vi fortsette å måle og forbedre kvaliteten på sykehjemmene.  Det skylder vi dem som ikke lenger har trygghet og helse til å bo i eget hjem eller omsorgsbolig.  Parallelt med dette står vi foran en periode med storstilt rehabilitering og oppussing av sykehjemsbygninger over hele byen.  Det er også et kvalitetsløft.

Frognerhjemmet – er best

Frognerhjemmet er et av Oslos minste sykehjem.  Som på alle andre sykehjem er det enkeltrom til alle, men det er enkel standard med bad i gangen.  66 prosent av de pårørende har svart på en undersøkelse om hvor fornøyd de er med sykehjemmet og 52 av 53 pårørende er enten fornøyd eller svært fornøyd.  Det er en fjær i hatten til Stiftelsen Frogner menighets hjem som driver sykehjemmet på kontrakt med Oslo kommune.  Det er også en honnør til hjemmets bestyrer Arnulf Myklebust – mannen som har fått Kongens fortjenestemedalje for sitt lange virke ved Frognerhjemmet.

Uranienborghjemmet

For to år siden overtok Aleris Omsorg AS driften av Uranienborghjemmet og det er gledelig at kvaliteten her også er helt i toppsjiktet – 3,38 på en skala fra 1-4.  Aleris vant driftsavtalen fordi de styrket aktivitetstilbudet.  Det lages daglige aktivitetsplaner for hver beboer og det er egne turgrupper, fellesutflukter hver måned og tilbud om å være med på ferietur en gang i året.  Sykehjemmet er nylig pusset opp fra topp til tå.

Fagerborghjemmet

Også på Fagerborghjemmet er 90 prosent av de pårørende fornøyd eller svært fornøyd med sykehjemmet.  Det betyr at Unicare Omsorg, som overtok driften i april i år har noe å strekke seg etter ved neste pårørendeundersøkelse.  Bygningsstandarden på Fagerborghjemmet er enkel, men det er hyggelige stuer i 1. etasje med utgang til en skjermet og flott uteplass med blant annet en egen sansehage.

Majorstutunet

På Majorstutunet bo- og behandlingssenter er også tilfredsheten relativt høy med 3,23 på en skala fra 1 til 4.  Det betyr at 89 prosent er fornøyd eller svært godt fornøyd.  Sykehjemmet fikk nylig en ny institusjonssjef som sikkert har en plan for å øke fornøydheten i neste undersøkelse.  Majorstutunet er kommunalt drevet og er også et sykehjem med flotte utearealer.

Siste nyheter