Høyre er garantisten for lang Røatunnel

Bygging av lang tunnel er avgjørende både for sikre et rent og godt nærmiljø på Røa, og for å sikre god trafikkflyt i denne delen av byen.  Mens det rødgrønne byrådet har somlet og skapt tvil om tunnelplanene, er et sterkt Høyre garantisten for at det skal bli byggestart for lang tunnelløsning på Røa så snart som mulig.

Så sent som i juni 2019 la Raymond Johansens byråd frem en plan hvor det ikke var satt av en eneste krone til Røatunnel frem til 2024, og det var også uklart om byrådet ønsket å sette av penger etter 2024. Dette var et soleklart brudd på avtalen om  Oslopakke 3 , som slår fast at byggingen av Røatunnelen skal starte senest i 2020.

Oslo Høyre måtte før sommeren true med å trekke seg fra hele avtalen om Oslopakke 3 for å tvinge byrådet til å sette av penger til bygging av Røatunnelen. På grunn av at byrådets somling, blir det nå dessverre neppe byggestart før i 2022.

Det er fortsatt ikke avgjort om det blir kort eller lang tunnelløsning på Røa. Oslo Høyre går til valg på å bygge den lange tunnelløsningen.  En lang tunnel vil redusere støybelastningen, forbedre luftkvaliteten og skape triveligere bomiljø for nær 15 000 mennesker i Oslo. En lang tunnel koster forholdsvis lite ekstra i forhold til det korte tunnelalternativet, og vil også medføre at færre hus må rives i forbindelse med bygging av tunnel. En stemme til Høyre er en stemme for lang Røatunnel.

Siste nyheter