Høyre vil ha flere toppfaggymnas

Flere toppfaggymnas og profilskoler vil sikre et bedre tilbud for elever som ønsker mer studiespesialising.

Videregående opplæring skal legge grunnlaget for elevenes videre studier eller yrkesaktivitet, og mye av grunnlaget for den enkeltes karrierevei legges i disse årene.

Høyre vil derfor at elever gis et tilbud som passer til deres evner, ønsker og arbeidsmarkedets behov. 

Det har lenge vært tillatt med toppidrettsgymnas i Norge. Norges Toppidretts Gymnas var den første skolen i landet som la til rette for å kombinere toppidrett og videregående skole, og har hatt elever som for eksempel Lasse Kjus, Mats Zuccarello Aasen, Ole Einar Bjørndalen og Magnus Carlsen.

Høyre sier ja til profilskoler

Høyre vil si ja til at tilsvarende skoler kan etableres også for andre fag.

Vi ønsker at elever som er gode i realfag, språk eller økonomi, og som ønsker å spesialisere seg mer innenfor disse fagene, skal få mulighet til det ved å søke seg til egne toppfaggymnas – også ofte kalt profilskoler.

Realfag, språk og økonomi er også studieveier som dekker kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. 

Den borgerlige regjeringen har i inneværende periode gjort endringer i friskoleloven, noe som har åpnet muligheter for å opprette et større mangfold av skoler.

Godkjenning skal fortsatt gis etter en skjønnsmessig vurdering, og det skal ikke gis godkjenning dersom dette har negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Det skal fortsatt være forbudt å ta utbytte.

Muligheter for alle

I Oslo ønsker Høyre at Osloskolen skal ha et tettere samarbeid med byens næringsliv, høyskoler og universiteter.

Spesialiserte videregående skoler innenfor realfag, økonomi og språk vil bidra til å oppnå dette, samtidig som det vil gi et mer mangfoldig skoletilbud til de elevene som ønsker det.

Mer fordypning vil gi elevene en grundigere forståelse av fagene som de kan ta med seg videre til høyere utdanning eller i arbeidslivet, og det kan gi en ekstra motivasjon til elever med spesiell interesse i enkelte fag.

Et mer mangfoldig skoletilbud vil kunne bidra til mer og bedre læring, og vil kunne gi flere elever muligheten til å nå sine mål og å utnytte sitt potensiale på best mulig måte.

Siste nyheter