Høyre forhandlet bompengetakstene ned

For Oslo Høyre var det en vanskelig beslutning om vi skulle være med på den nye avtalen om Oslopakke 3, nettopp fordi vi mente at bompengenivået allerede var høyt nok.

Det var to grunner til at vi likevel valgte å gjøre det:

Nyheter - Oslo Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Oslo Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg. Foto: Oslo kommune / Sturlason

1. Vi ønsket å sikre finansieringen av de store kollektivtrafikkprosjektene og veiprosjektene som Oslo trenger. Uten økning i bompengene hadde det for eksempel ikke blitt noe av ny sentrumstunnel for t-banen, Fornebubane, Ahusbane, ny E18 vestover, miljøtunnel på Røa, Manglerud-tunnel eller lokk over E6 ved Furuset.

2. Ved å delta sørget Høyre for å forhandle bomtakstene kraftig ned sammenlignet med det de hadde blitt hvis Ap og MDG hadde fått bestemme alene. På et tidspunkt i forhandlingene mente Ap og MDG at 80 kroner i bomringen var for lite. 

– Økte bompenger blir for mange en belastning for privatøkonomien, men uten de økte bompengeinntektene hadde det ikke vært mulig å realisere de store transportprosjektene i Oslo-regionen. Høyre godtok en økning i bompengeprisen for å sikre disse viktige prosjektene, men vi sto hardt på i forhandlingene for å holde økningen så lav som mulig, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, som deltok i forhandlingene om Oslopakke 3.

Byrådet: 80 kroner var for lavt

Forslaget som opprinnelig lå på bordet var på 80 kroner per passering, og byrådspartiene Arbeiderpartiet og MDG mente til og med at dette var for lavt.

Høyre satte som krav at prisen måtte være under 60 kroner. 

Dette fikk vi også til slutt gjennomslag for (maksprisen er nå 59 kroner for dieselbiler, 49 for bensin).

Rabatt og timesregel

I tillegg fikk Høyre gjennomslag for bombrikkerabatt på 20 % fra 2019.

Det innebærer at den reelle maksprisen i Oslo blir 47,50 kr for dieselbiler og 39,20 kr for bensinbiler.

Vi fikk også gjennomslag for en timesregel som innebærer at man kan passere et ubegrenset antall bommer innenfor en time uten å betale flere ganger.

Siste nyheter