Høyre med gjennomslag for elevene i Oslo

Over 80% av nye skolebygg og vedlikeholdsprosjekter er utsatt. Situasjonen på mange skoler er uholdbar, og på alt for mange skoler er tilstanden på skolebyggene kritisk. Byrådets plan for skolebyggene de neste ti årene var ikke god nok og Høyre la frem sin alternative skolebehovsplan i november. Høyre har fått en rekke gjennomslag og forslagene våre vil fremskynde mange prosjekter i Oslo.

– Jeg er utrolig glad for at Høyre har fått gjennomslag for en rekke prosjekter. Det skal ikke være sånn at skolebygget er årsaken til dårlig undervisning i landets hovedstad. Jeg håper våre endringer vil føre til at flere elever i Oslo vil få en bedre skolehverdag. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle foreldre, skoleledere, FAUer, Høyres lokalforeninger i bydelene og alle de som har stått på for å gjøre en forskjell for barn og unge, sier skolepolitisk talsmann for Høyre i Oslo, Mehmet Kaan Inan.

Søkte bred støtte

For å få flertall og gjennomslag for Høyres forslag, søkte vi bred støtte. Vi sikret flertall for å utrede ny ungdomsskole i bydel Vestre Aker, å utrede en ren barneskole på Smestad, en ren ungdomsskole på Hoff og sikre øyeblikkelig rehabilitering av Ekeberg skole sammen med byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG.

Samtidig fikk vi også gjennomslag for andre prosjekter som å putte Sagene skole inn i skolebehovsplanen, at Ellingsrud skole skal få lov til å flytte inn i erstatningslokalene til Bakås skole, igangsette planene om utvidelse av Engebråten skole og sørge for bedre sikkerhet for elevene på Mortensrud skole.

– Dette er viktige seire for alle elever i Oslo. Nå rydder vi opp, og sikrer disse elevene en bedre skolehverdag. Da Høyre styrte Oslo bygget vi 104 klasserom i året, imens det under dette byrådet bygges 34 klasserom i året. Vi må prioritere skoler og elever fremover, fortsetter Mehmet Kaan Inan.

Her er en liste over Høyres gjennomslag:

 1. Utrede ny ungdomsskole på Frøen
 2. Utrede ren barneskole på Smestad og ren ungdomsskole på Hoff
 3. Rehabilitering av Ekeberg skole, og starte øyeblikkelig med de sanitære forholdene
 4. Sette i gang utvidelse av Engebråten skole og få saken til detaljregulering i 2023
 5. Sagene skole inn i skolebehovsplanen
 6. Iverksette strakstiltak for å bedre brannsikkerhet, luftkvalitet og lys- og lydforhold på Sagene skole (Høyre foreslo full rehabilitering)
 7. Planer for ny skole på Frysja
 8. Bedre sikkerheten i skolens uteområder på Mortensrud skole (Høyre foreslo å fjerne gangveien i skolegården og inngjerding av skolegården, men etaten vil gå i dialog med FAU for å se om noe kan gjøres)
 9. Elevene på Ellingsrud skole kan flytte inn i erstatningslokalene til Bakås skole
 10. Finne en løsning for elever som går på skole i bydel Bjerke med tanke på fremtidige skolekretser
 11. At ny skole på Økern står ferdig senest skolestart 2026

Siste nyheter