Høyre med gratis AKS til alle som ikke har millioninntekt

Aftenposten gir i dag en direkte feilaktig fremstilling av Høyres forslag om en mer rettferdig betalingsordning for AKS.

For det første slår Aftenposten på forsiden fast at et byrådskifte vil føre til at det er hvilken side av gaten du bor på som kan avgjøre hvilket tilbud du får. Det er direkte feil. Det er med dagens rødgrønne byråd at hvilken side av gaten du bor på avgjør hvilket tilbud du får. Det vil endre seg hvis Høyre vinner valget. Da er det betalingsevnen og ikke adressen, som avgjør.  For det andre slår Aftenposten fast at Høyres forslag vil koste en familie som tjener litt over en million hele 46.000 kroner. Det er også feil. Det fremgår av artikkelen at Høyre ønsker en gradvis innfasing av foreldrebetaling for familier med inntekt over en million. Det vil gjelde for familien som er avbildet som dermed ikke må betale 46.000 kroner.

Aftenposten fokuserer mindre på det grovt urettferdige systemet Ap-byrådet har innført som fører til at familier med høye inntekter øst i byen i dag får gratis AKS mens fattige familier i vest må betale full pris. Høyre mener familier som tjener godt over en million er i stand til å betale for halvdagsplass i aktivitetsskolen selv mens familier med lavere inntekter bør få det gratis.

Vårt forslag innebærer gratis halvdagsplass, på alle trinn, til alle familier som har inntekt under en million. Dette skal gjelde i hele byen i motsetning til AP-byrådets ordning som bare gjelder gratis halvdagsplass i utvalgte bydeler og på utvalgte trinn. Med AP-byrådets ordning vil en familie på Høybråten i Groruddalen med 3 millioner i inntekt få gratis halvdagsplass i AKS mens en familie på Hovseter i Vestre Aker med 400.000 kroner i inntekt må betale full pris. Byrådets ordning er svært usosial og virker ekskluderende på barn som ikke kan delta på grunn av foreldrenes økonomi. Fattigdom har ikke et postnummer.

I tillegg vil Høyre innføre en gradvis innfasing av foreldrebetaling for familier med inntekt over en million. Det gjør vi for å ikke skape negative inntektsbarrierer for dem som ligger litt over inntektsgrensen. Familier med inntekt under en million vil få gratis halvdagsplass med Høyres forslag uansett hvor i byen de bor.

Aps, SVs og MDGs modell

Aftenpostens fremstilling 9. august toner kraftig ned den usosiale siden ved Ap, SVs og MDGs modell. Artikkelen fokuserer i hovedsak på at enkelte familier med god til høy inntekt mister et gode. Samtidig fokuseres det lite på at dagens ordning bare gjelder enkelte bydeler og årstrinn. I dag er det nettopp hvilken side av gaten du bor på som kan avgjøre om du får gratis AKS, ikke om familien har stor eller liten betalingsevne. Det vil Høyre endre!

Hva er forskjellen på Høyres og byrådets politikk?

Det rødgrønne byrådet har bare innført gratis halvdagsplass i østlige bydeler, samt Søndre Nordstrand for 1. til 3. trinn og i enkelte bydeler opp til 4 trinn. Resten av byen får gratis halvdagsplass kun i 1. trinn fra høsten 2019.   Høyre ønsker å innføre gratis Aktivitetsskole for alle trinn i hele byen, for familier med inntekt under en million og gradert betaling for familier med inntekt litt over en million. Høyres modell rammer ikke skjevt geografisk, slik dagens modell gjør der flere tusen barn med lav foreldreinntekt ikke får gratis aktivitetsskole.

Innføring av gratis halvdagsplass har ført til at flere barn, særlig i områder med overvekt av levekårsutfordringer, har høyere deltagelse på AKS. Det er gledelig at flere velger å benytte seg av gratis halvdagsplass. Det vil fortsette med et byrådsskifte. Forskjellen er at det ikke lenger er postnummer som avgjør om man kan gå på Aktivitetsskolen, men familiens samlede inntekt. Det vil bli slutt på at barn sitter for seg selv i skolegården og ser på at vennene deres leker på AKS mens de selv ikke får være med.

Siste nyheter