Høyre sier nei til rasering av småhusområdene

Høyre vil skjerme byens småhusområder og vil gå imot mange av Ap-byrådets fortettingsplaner i områder som Nedre Grefsen, Smestad, Sinsen, Borgen, Ulsrud, Nydalen, Montebello og Røa/Hovseter.

Det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt forslag til ny kommuneplan, som vil innebære en drastisk fortetting og nedbygging av mange av Oslos småhusområder. Høyre kommer til å gå imot flere av byrådets forslag når kommuneplanen skal behandles i bystyret.

– Vi vil skjerme og redusere utnyttelsesgraden i alle småhusområder.

Byrådets angrep på småhusområdene

I den nye kommuneplanen foreslår Arbeiderpartiet, MDG og SV en generell fortetting og omregulering av flere nye småhusområder i Nydalen, Sinsen, Borgen og Montebello.

I tillegg foreslår byrådet å åpne for fortetting i en radius på 500 meter fra hvert prioriterte stasjonsnære område. I sum innebærer dette et angrep på småhusområdene.

– Vi vil skjerme og redusere utnyttelsesgraden i alle småhusområder. Vi ser at dette er sårbare områder, som allerede er fortettet kraftig gjennom mange år. Vi er opptatt av å bevare mangfoldet. Disse områdene er viktige i lys av mangfoldet Oslo trenger, sier Pia Farstad von Hall til Aftenposten.

Viktig presisering av Høyres politikk

Høyre åpnet i kommuneplanen fra 2015 for en økt grad av fortetting blant annet på Nedre Grefsen. Men en så høy grad av fortetting som byrådet nå legger opp til, har aldri vært Høyres intensjon.

– Som resultat av trusselen mot småhusområdene som vi nå ser fra byrådet, mener vi det er nødvendig å stramme inn på Småhusplanen. Høyre ønsker også at områder som Nedre Grefsen og Smestad må beholde sin status som småhusområder, presiserer Farstad von Hall

Det er derfor ikke lenger behov for å ta av småhusområdene for å bygge nye boliger.

Lavere antatt befolkningsvekst

Nye prognoser viser at befolkningsveksten i Oslo ikke vil være like høy fremover som tidligere antatt. Det er derfor ikke behov for å ta av småhusområdene for å bygge nye boliger.

Oslos småhusområder utgjør bare 10 % av Oslos byggesone og er viktige bidrag til Oslos boligmangfold. Fremtidens boligbygging må derfor først og fremst komme i de store transformasjonsområdene på for eksempel Økern og Ulven.

– Etter en grundig prosess i partiet kommer Høyres standpunkt til å være at vi ønsker å ta vare på de særpregede og grønne småhusområdene som Oslo har. Det er viktig for mangfoldet i Oslo. Småhusområdene utgjør en såpass liten del av Oslos byggesone at det er viktig å verne om disse. Det blir helt feil å erstatte eksisterende småhus med blokker når det fortsatt finnes mange transformasjonsområder hvor det er plass til å bygge de nye boligene som trengs, understreker Farstad von Hall.

Siste nyheter