Høyre-skolen

Osloskolen er Høyre-skolen. Det er Høyre stolt over.

Det er Osloskolen som skårer best på nasjonale- og internasjonale prøver. Det er Osloskolen som tilbyr elever som har en talent å utvikle den. Høyre-skolen setter kunnskap først for å løse morgendagens utfordringer og Høyre har ambisjoner på vegne av elevene.

Høyre ønsker å gi elevene Europas beste skole. Skolen skal ikke være et sted for læreren men først og fremst for eleven, og derfor har alle elever rett til en god lærer.

Hva Høyre har gjort i Oslo

Osloskolen er landets beste. Osloskolen har syv år på rad blitt kåret til landets beste skole. Les mer om Osloskolen.  I Osloskolen kartlegges elevene systematisk etter hva de kan, og denne informasjonen brukes aktivt for at elever skal lære mer. Det er  full åpenhet om Osloskolens resultater.

Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Høyre tror at den samme skolepolitikken kan løfte elever over hele landet. Høyre har gjennomført en rekke tiltak i Oslo for å løfte de svake elevene og gi større utfordringene til talentene.

Sommerskolen i Oslo:

Oslo har utviklet suksessen Sommerskolen. Sommeren 2012 ble det arrangert for syvende gang og 13 000 elever meldte seg på kurs. Interessen er rekordstor. Sommerskolen er et tilbud til elever som vil bruke noe av sommerferien på å bli bedre i basisfagene, kombinert med fysisk aktiviteter. Det er også et tilbud til de som vil lære litt mer og kanskje ”tyvstarte” på fag på høyre trinn.

Oslo kommune arrangerte i 2012 eksamenskurs med mulighet for å ta eksamen på nytt for elever som strøk i matematikk og naturfag. Ca 60 elever og lærlinger meldte seg på.

Leksehjelp:

Leksehjelp er et høyt prioritert område. Målet er at alle Oslos elever skal ha tilbud om leksehjelp. I Oslo deltar en større andel av elevene i organiserte tilbud enn elevene i resten av Norge. Vi samarbeider med en rekke frivillige organisasjoner og tildeler midler til innvandrerorganisasjoner (f eks Tamilsk ressurs- og veiledningssenter) som driver målrettet leksehjelp mot ”sine” elevgrupper. All leksehjelp i Oslo er gratis.

Flere undervisningstimer – ”Oslotimer”:

Oslo har siden 90-tallet hatt flere undervisningstimer på barnetrinnet enn statens minstetimetall 2012: to timer mer (=76 årstimer) på 5. – 7. årstrinn, og ytterligere to timer pr. år på 5.- 10. årstrinn ved 13 minoritetsskoler i Groruddalen, Ved disse skolene innebærer det nesten ett års ekstra undervisning.

Talentsatsning og differensiert undervisning:

Elever på ungdomstrinnet kan ta fag på videregående, og elever på videregående kan gå opp til eksamener ved Universitetet i Oslo. Ordningen, som kom i gang i 2009/2010 er rettet mot særlig talentfulle elever som ønsker ekstra faglige utfordringer. Oslo støtter differensiert undervisning aktivt og vil legge til rette for ytterligere talenttilbud innen f. eks realfag og språk.

Teach first:

Teach First Norway er et samarbeidsprogram med Statoil som sikrer topp kvalifiserte realfagslærere med master- eller doktorgrad til de skolene i Oslo som trenger det mest.

Lærersatsning – Høyere lønn – Etter- og videreutdanning:

I tillegg til statlige midler og tiltak i forlengelse av Kunnskapsløftet satser Oslo på egne målrettede tiltak for mer kompetente lærere og skoleledere.

Les mer om hvordan Høyre vil gjøre skolen enda bedre.

Siste nyheter