Høyre tar initiativ til Oslo-pakke for næringslivet

Regjeringen har satt inn mange økonomiske tiltak for å hjelpe både bedrifter og ansatte i en vanskelig tid, og Høyre tar initiativ til at Oslo skal gjøre det samme. – Kommunens virkemidler må sees i sammenheng med statlige ordninger og hjelpetiltak, sier Anne Haabeth Rygg, finanspolitisk talsperson i Oslo Høyres bystyregruppe. Se forslagene nedenfor.

I forbindelse med tiltakene som settes inn for å begrense smitten av Korona-viruset, rammes mange næringer og arbeidstakere. Alt fra store selskaper med tusener av ansatte, til mindre bedrifter og enkeltmannsforetak, har fått en full stopp som følge av restriksjonene. Regjeringens økonomiske tiltak vil bidra til at mange av selskapene ikke går konkurs, men vil kunne holdes i gang. Fredag 20.mars ble det kjent at regjeringen foreslår å forskyve innbetaling av skatter og avgifter for 117 milliarder kroner for å trygge norske arbeidsplasser.

Tett og løpende dialog med partene i arbeidslivet og andre relevante aktører er avgjørende for å gjøre gode prioriteringer. Dette er enda viktigere i en situasjon der mange arbeidsplasser opplever inntektsbortfall, tap og konkursrisiko.

– Høyre er i dialog med svært mange næringsdrivende, ansatte og organisasjoner som representerer næringsdrivende om dagen. Vi får mange gode innspill fra store organisasjoner som NHO Oslo og Viken og Virke, til enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende som opplever store problemer nå. Vi er opptatt av raskt å få satt inn tiltak som kan hjelpe til på økonomien i byen vår, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsperson Anne Haabeth Rygg.

Det er registrert over 90.000 virksomheter i Oslo, og kommunen må bli med på den økonomiske dugnaden for å trygge arbeidsplassene.  Det er nødvendig med tiltak på kort og lengre sikt, og det er nødvendig med flere tiltak enn det som er nevnt i Regjeringens koronakrisepakke. Kommunens virkemidler må også sees i sammenheng med statlige ordninger og hjelpetiltak.

– Vi har derfor tatt initiativ til å etablere en gruppe som jobber med dette, der alle bystyrets partier er invitert til å delta. Mandatet er å se på tiltak som kan iverksettes for å møte de økonomiske konsekvensene av koronaviruset i Oslo, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsperson Anne Haabeth Rygg.

Alle partiene i Oslo bystyre vil gjennom dette felles initiativet bidra til at Oslo kommune gjør en ekstraordinær innsats for å sikre at folk så langt det er mulig kan være i jobb, at bedrifter og arbeidsplasser kommer seg gjennom krisen på best mulig måte, og at vi trygger jobber og verdiskaping.

– Innspill fra blant annet næringslivets organisasjoner og arbeidslivets organisasjoner er viktige å ta inn i gruppens arbeid, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsperson Anne Haabeth Rygg.

Det første møtet er i dag, og under er noen av tiltakene Høyre vil foreslå i det første møtet i arbeidsgruppen. Har du andre innspill til hva Høyre burde foreslå, så send oss det gjerne på [email protected]

Oslo Høyres forslag til tiltak for arbeidsplasser og verdiskaping

Bidrag til å holde virksomhet i gang:

 • Betale regninger i god tid før forfall, og ikke i noe tilfelle oversitte fristen.
 • Sørge for at kommunale bygg er tilgjengelige for løpende serviceoppdrag og rehabilitering.

Prioritere saker som kan gi et positivt utslag i økonomien:

 • Prioritere plan- og bygningssaker som er kritiske for å opprettholde aktivitet, unngå permitteringer, og for at investeringer ikke forsinkes. Der det er mulig bør slike saker fremskyndes.
 • Tildele skjenkebevillinger, og behandle klager i skjenkesaker, slik at ikke kommunen står i veien for god omsetning når virksomhetene kan gjenåpnes etter korona-krisen.
 • Ikke kansellere konsulentoppdrag og lignende som kan jobbes med i denne perioden.
 • Søke samarbeid med private aktører for å møte kapasitetsbehov som måtte oppstå innen eksempelvis transport, helse, barnevern og rusomsorg.

For å bidra til bedre likviditet:

 • Ikke ilegge gebyr dersom de kommunale avgiftene som ble innkrevd 25. mars betales innen 25. mai. Dette for å gi rom til husholdningene med dårlig likviditet.
 • Ikke kreve inn eiendomsskatt for næring for første halvår.

Tiltak som kan løfte sentrumshandelen opp igjen:

 • Gjøre leie av gategrunn utenfor egen virksomhet gratis ut året.
 • Rydde og vaske alle sykkelstier slik at det fremstår attraktivt å sykle.

Frivillige organisasjoner:

 • Kommunen må garantere at alle byens idrettsklubber som gir et tilbud til barn og unge kan gi samme aktivitetstilbud etter krisen. Kommunen må gå i dialog med Oslo Idrettskrets for å finne gode løsninger for byens mange klubber.
 • Tildelinger som er gjort til kulturarrangementer som ikke gjennomføres, der pengene ikke er brukt opp, kan beholdes mot at mottakerne redegjør for hvordan pengene skal brukes.

Se komplett liste over alle tiltakene her

Siste nyheter