Høyre vil fjerne eiendomsskatten i Oslo

Nei til eiendomsskatt!

Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Oslo Høyre vil fjerne eiendomsskatten i 2020 hvis vi vinner valget.

En av fire boligeiere i Oslo har måttet betale eiendomsskatt i 2018 til tross for et bunnfradrag på 4,6 millioner kroner. Oslo har allerede Norges dyreste boligmarked, og byrådet har gjort det enda dyrere å bo i byen vår.

Eiendomsskatten rammer dessuten tilfeldig – naboer med identiske boliger har i mange tilfeller fått svært ulik skatt. Eiendomsskatten er dessuten usosial, den må betales uten at det tas hensyn til inntektsnivået. Den er også usosial fordi boligeiere som ikke har gjeld blir skattet dobbelt med både eiendomsskatt og formuesskatt, og begge skattene kreves inn helt uavhengig av skatteevne.

En unødvendig skatt
Det var helt unødvendig av det røde byrådet i Oslo å innføre den usosiale eiendomsskatten i 2016. Oslo kommune kunne ha opprettholdt dagens tjenestetilbud helt uten eiendomsskatt. Dette skyldes at Oslo kommunes faktiske inntekter og overskudd hvert eneste år har vært tilstrekkelig til å styre byen uten eiendomsskatt. Vi har en god utvikling i skatteinntektene og dagens regjering har sørget for at Oslo får beholde mer av de skatteinntektene som skapes i hovedstaden.

Oslo kommunes budsjett er på over 70 milliarder kroner. Politikk handler om å prioritere hva man skal bruke penger på. Dagens byråd har lagt opp til en kraftig utgiftsvekst. Å innføre eiendomsskatt slik Ap- byrådet gjorde, var å skyve politiske problemer over på innbyggerne. Høyre vil redusere utgiftsveksten, men ikke kutte i tjenestene. Høyre klarer å prioritere eldreomsorg, skole, barnehage og kollektivtrafikk samtidig som vi finner rom for å kutte i eiendomsskatten.

Et rødt byråd betyr skatteøkning
Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig, og dommen viser at Ap- byrådet har opptrådt uprofesjonelt og hastet igjennom en ulovlig eiendomsskatt. Lovligheten av det systemet de rødgrønne har benyttet i Oslo har nå vært behandlet i tre rettsinstanser og Oslo tingrett uttrykte følgende: «Saksøkerne har uttrykt det slik at Ap har villet verne egne velgergrupper. Dette er neppe en karakteristikk som er helt upassende.» Det er bra at innbyggerne som måtte betale eiendomsskatt for 2016 får pengene sine tilbake – det skulle bare mangle.

Dersom byrådsleder Raymond Johansen og hans kamerater i MDG, SV og Rødt vinner valget vil ikke bare den usosiale eiendomsskatten fortsette. Det er fare for at den vil bli høyere for de boligeierne som allerede betaler eiendomsskatten. Og enda flere boligeiere vil inngå i det store mindretall av boligeiere som allerede betaler den. SV i Oslo går til valg på progressiv kommunal eiendomsskatt og vil innføre flere trinn i bunnfradraget. Rødt i Oslo skal også øke eiendomsskatten og fastslår i sitt program at Oslo kommunes viktigste verktøy for å omfordele ressurser er eiendomsskatten.

Med et svekket Arbeiderparti og styrket SV og Rødt er det derfor stor fare for at eiendomsskatten i Oslo vil skjerpes ytterligere de neste 4 årene om det fortsatt blir et rødgrønt flertall.

Med Høyre i byråd fjerner vi hele eiendomsskatten på folks hjem i løpet av 2020!

Siste nyheter