Høyre vil fjerne eiendomsskatten

Høyre vil fjerne eiendomsskatten

I 2016 startet Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt innkrevingen av eiendomsskatt i Oslo. Før det betalte ikke Oslos familier og boligeiere denne ekstraskatten på sitt hjem.

I 2019 kreves det eiendomsskatt for over 45% av eiendommene. Når verdiene på folks hus og leiligheter øker må stadig fler betale stadig mer i eiendomsskatt. I 2019 kreves det inn over 1.6 milliarder i eiendomsskatt der 620 millioner er for hjemmene for oss som bor i Oslo.

Høyre mener det er dyrt nok å bo i Oslo som det er. Eiendomsskatten er usosial og urettferdig fordi den ikke tar hensyn til den enkelte eller familiens inntekt. Derfor går vi til valg på å fjerne eiendomsskatten for boliger i Oslo så raskt som mulig. I skatt fra innbyggerne i Oslo tar kommunen inn over 46 mrd kroner. Det må være mulig å bruke disse pengene mer effektivt istedenfor å øke skatten på folks hjem.

Siste nyheter