Høyre vil løfte yrkesfagene

- Tilskuddet gjør det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger, og har vært helt avgjørende for at mange har fått læreplass de siste årene, skriver bystyremedlem Jenny Clemet von Tetzschner.

Vi kommer til å mangle mange fagarbeidere om bare noen få år. Likevel har byrådet foreslått å kutte det kommunale lærlingtilskuddet. Det viser at vi ikke kan regne med dem i yrkesfagløftet.

Behovet for flere fagarbeidere er stort. På grunn av eldrebølgen vil behovet bli ekstra stort innenfor helse og omsorg.

I 2013 var det 63 739 personer over 67 år i Oslo, mens det vil være 123 539 personer i denne aldersgruppen i 2040. Samtidig er det forventet en betydelig underdekning av helsefagarbeidere, og Statistisk sentralbyrå har beregnet en underdekning på mellom 10 000 og 18 000 helsefagarbeidere nasjonalt allerede i 2020 (Meld. St. 13 (2011-2012)).

Det er ikke tvil om at politikere i Oslo må øke innsatsen for at flere får læreplass.

Nyheter - Jenny Clemet von Tetzschner i diskusjon mot Aps Abdullah Alsabeehg, på TV2 9. november. Foto: Skjermdump TV2

Jenny Clemet von Tetzschner i diskusjon mot Aps Abdullah Alsabeehg, på TV2 9. november. Foto: Skjermdump TV2

Rekordstort handlingsrom

Byrådet krever inn eiendomsskatt og får rekordstore bevilgninger fra staten. Det betyr at Oslo kommune har alle forutsetninger for å satse på yrkesfag.

Til tross for et rekordstort handlingsrom, velger Arbeiderpartiet, SV og MDG å fjerne det kommunale lærlingtilskuddet i Oslo.

Det kan føre til at yrkesfagelever ikke får læreplass og til at byen ikke får nok fagarbeidere.

Et avgjørende tilskudd

Det kommunale lærlingtilskuddet gjør det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger og er ment for å dekke noen av de utgiftene en bedrift får når de tar inn lærlinger.

Tilskuddet går til både private og kommunale virksomheter, og det kommer i tillegg til det statlige lærlingtilskuddet.

Når byrådet faser ut det kommunale tilskuddet, vil det bety et kutt på 18 000 kroner per elev for eksisterende kontrakter, og 60 000 kroner per elev for nye kontrakter. Det sier seg selv at slike kutt gjør det vanskeligere å ta inn lærlinger.

Lærlingansvarlig ved Sagenehjemmet, Olaug Elisabeth Vibe, sier til NRK at de er avhengige av det kommunale tilskuddet, og at et kutt vil føre til at færre lærlinger får læreplass.

Vi har en tverrpolitisk ambisjon om at flere skal velge, fullføre og bestå yrkesfag. Men nå viser venstresiden at vi ikke kan regne med dem i yrkesfagløftet.

Heldigvis har vi en regjering som både øker lærlingtilskuddet og styrker yrkesfagene.

Siste nyheter