Høyrebølge blant innvandrere

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur fra Oslo Høyre - Høyrebølbe blant innvandrere

– Vi er på vei til å få et historisk skifte i det politiske landskapet, sier stortingsrepresentant for Høyre, Mudassar H. Kapur, til Dagsavisen i dag.

Tekst Lene Haug
Foto: Oslo Høyre

Fra kommunevalget i 2011 til stortingsvalget i 2013 doblet Høyre sin oppslutning blant velgere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Andelen økte  fra 13 til 26 prosent. Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er i ferd med å bli en svært viktig velgergruppe for Høyre.

Antall stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn øker dessuten kraftig og er nesten doblet siden 2005.

(SSB) Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig tallene fra undersøkelsen om «Innvandrere og Stortingsvalget 2013», som konkluderer med at det er en Høyrebølge blant innvandrere.

Valget i 2013 er et varsle om Høyres vekstmuligheter.

Innvandrere er opptatt av mer enn «innvandringssaker»

– Venstresidens integreringspolitikk har gått ut på dato. Der hvor de er mest opptatt av «innvandringssaker» har Høyre vært mer opptatt av å snakke om politikk som opptar folks hverdag, nemlig skole, arbeid, velferd og valgfrihet, sa Mudasser Kapur til Dagsavisen.

Undersøkelsen fra SSB viser mange interessant funn. Den viser blant annet at ikke-vestlige  innvandrere tradisjonelt har stemt på partier til venstre fordi disse partiene har blitt oppfattet som innvandrervennlige. Denne gruppen velgere er imidlertid ikke egentlig venstreorienterte.

I undersøkelsen er det også støtte for teorien om at desto lengre botid en innvandrer har hatt i Norge desto større er sannsynlighet for at han eller hun stemmer borgerlig.

I lokalvalg er minoriteter enda viktigere og Høyre har et stort potensiale blant ikke-vestlige innvandrere i Oslo. I kommunevalg er det blant også  langt flere med innvandrerbakgrunn som har stemmerett enn ved stortingsvalg.

Mudassar Kapur forteller til Dagsavisen at han er opptatt av nå frem til disse velgerne i god tid før valget i 2015.

– Allerede i august skal jeg reise ut til velgere med minoritetsbakgrunn for å høre hva de er opptatt av. Deres svar vil bli svært viktige for Høyres framtidige programarbeid, sier han.

Les intervjuet med Mudassar Kapur i Dagsavisen
Les hele  rapporten fra SSB om innvandrere og Stortingsvalget 2013

Siste nyheter