Høyres alternative Oslobudsjett 2021

Før jul samles bystyret for å bli enige om hva Oslo kommune skal bruke penger på i 21021. Høyre vil prioritere elever i skolen først, bærekraftig mobilitet i byen og tiltak for å hjelpe et kriserammet næringsliv.

– Vi skal lage ett budsjett for 2021 i en tid preget med mye uro og usikkerhet, da må vi prioritere det viktigste først og samtidig se lenger enn ett år fremover i tid, sier finanspolitisk talskvinne Anne Haabeth Rygg (H)

Beregninger viser at Oslo kommune vil ha opp mot 2,9 mrd i koronarelaterte kostnader, derfor er det bra regjeringen vil kompensere kommunene for de ekstra kostnadene. Oslo har hatt særlige høye smittetall og inngripende tiltak, og vi må forvente at byen får dekket sin andel. Høyre mener likevel det er uansvarlig av byrådet å legge frem et budsjett som ikke tar høyde for den økonomiske usikkerheten vi står ovenfor i årene fremover som følge av pandemien. Det er med andre ord business as usual i det rødgrønne byrådet.

Oslos budsjett legger alle føringer for kommunens aktivitet neste år og er på totalt 80 mrd. Driftsbudsjettet er på 65 mrd., mens 15 mrd. er foreslått satt av til investeringer. Høyres bystyregruppe har lagt frem et alternativt budsjett som viser våre prioriteringer og politikk dersom Høyre satt i byråd.

Du kan lese mer om alle Høyres forslag til Oslo kommunes budsjett 2021 her.

Siste nyheter