Høyres tiltak for å bekjempe ungdomskriminalitet

Høyres tiltak for å bekjempe ungdomskriminalitet

Byrådslederkandidatene Eirik Lae Solberg (Oslo Høyre) og Harald Victor Hove (Bergen Høyre) foreslår 8 punkter for å bekjempe og forebygge ungdomskriminalitet i storbyene.

I fjor økte antall unge kriminelle gjengangere med over 20 prosent ifølge Oslo-politiet. De siste ukene har flere alvorlige knivepisoder i Oslo fått mye oppmerksomhet.

– Kommunene kan gjøre mye mer for å forebygge ungdomskriminalitet enn det de gjør i dag. Jeg reagerer på at byrådsleder Raymond Johansen nesten utelukkende har pekt på flere tiltak fra statlig hold. Det er vi enige om, men de største byene har mange flere virkemidler vi må ta i bruk, sier Høyres byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg.

Nå har Solberg sammen med Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, laget en liste med forslag for å bekjempe den økende ungdomskriminaliteten i de to byene.

Høyres 8 punkter for å bekjempe ungdomskriminalitet

1. Flere plasser i ungdomsfengsel spesialtilpasset unge mellom 15-18 år med tett oppfølging for at de skal komme på rett kjøl når de slipper ut.

2. Fritidsklubber og tilsvarende aktivitetstilbud i Oslo og Bergen må være åpne hver dag frem til kl 22. Tilbudet må bli bedre, mer variert og også være for eldre ungdommer.

3. Oslo og Bergen må straks etablere barnevernstilbud som benytter den varslede hjemmelen til å gi hjelp og oppfølging bak låste dører til barn og ungdom under 15 år som begår alvorlig kriminalitet.

4. Oslo og Bergen kommuner må sikre at alle barn får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter hver uke gjennom en egen støtteordning til barn fra lavinntektsfamilier.

5. Idrettslag og fritidstilbud i utsatte områder må gis ekstra støtte og bedre øvingsforhold slik at de kan utvide tilbudet.

6. En fast ordning med sommerjobbtilbud til ungdom i samarbeid mellom kommunen og private bedrifter.

7. Elever som faller ut av skolen, skal få et eget tilbud om alternativt skole – og oppfølgingsløp, enten på heltid eller deltid.

8. Styrke politisamarbeidet mellom storbyene slik at vi deler informasjon og utveksler konkrete løsninger for å løse voldsproblemer og gjengkriminalitet i Bergen og Oslo.

Siste nyheter