Høyres tiltak for renere byluft i Oslo

En forbudslinje i miljøpolitikken blir for drastisk, mener Oslo Høyre og foreslår en rekke positive miljøtiltak sammen med Venstre og KrF.

Alle som bor i Oslo skal kunne puste inn ren luft. Onsdag skal bystyret behandle Revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo, men Høyre mener byrådet kommer med overraskende få konkrete tiltak.

– Vi foreslår en rekke positive tiltak for å bedre Osloluften, blant annet gratis og styrket kollektivtrafikk på de mest forurensede dagene, nullutslippstaxier og el-bysykler, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder og leder for Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Gjennom flere år – også da de borgerlige partiene satt ved makten i Oslo – har det blitt gjort langsiktige grep for bedre miljø og byluft som vi nå ser resultatene av. Ifølge målinger fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) har Osloluften blitt stadig bedre siden 2013.

Dette er svært positivt, ikke bare for astmatikere og andre med luftveissykdommer, men for alle som bor og ferdes i byen vår.

Høyre vil ikke ha forbud mot fossilbiler

Samtidig avviser Høyre byrådets planer om et fossilfritt sentrum innen Ring 3, noe som vanskelig vil kunne realiseres uten et de facto forbud mot bensin- og dieselbiler.

Høyre vil heller bruke positive tiltak og gulrot for å legge til rette for at så mange som mulig går over til utslippsfrie biler.

– Byrådet ser først og fremst ut til å fremme forslag som gjør det vanskelig for folk å få hverdagen til å gå opp. Høyre står for en annen tilnærming i miljøpolitikken, og vi ønsker å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ta miljøvennlige valg uten å svinge pisken, understreker Solberg.

Det blir stadig færre bensin- og dieselbiler, og i 2017 var over halvparten (52 %) av alle nye biler i Norge en el- eller hybridbil. Dette viser at tiltak som gjør det attraktivt for folk å tenke miljøvennlig, virker.

Når handlingsplanen for bedre luftkvalitet behandles i bystyret i dag, foreslår Høyre sammen med Venstre og KrF en rekke ekstratiltak som vil bedre byluften ytterligere i årene som kommer.

Noen av Høyre, Venstre og KrFs forslag for renere byluft:
 • Innføre gratis kollektivtrafikk og styrke kollektivtilbudet på dager hvor det er innført dieselforbud eller beredskapstakster (på de mest forurensede dagene).
 • Stille krav om nullutslippsteknologi ved tildeling av alle nye drosjeløyver. Etablere ladeinfrastruktur på taxiholdeplasser. Gi utslippsfrie drosjer prioritet i taxikøene.
 • Arbeide for at elsykler blir en del av bysykkelordningen.
 • Gjøre Oslo kommunes egen bilpark utslippsfri.
 • Sikre at Oslo Havn KF stiller krav om at Stena Line, DFDS Seaways, samt andre cruiseferger i rutetrafikk, benytter landstrøm senest innen 2020. Oslo kommune skal arbeide for at driften av Oslo havn gjøres utslippsfri. Etablere nødvendig infrastruktur for overgang til nullutslippsteknologi for Nesoddenbåten og øybåtene.
 • Etablere flere økonomiske incentiver som fremmer innfasing av nullutslippsbiler i varetransporten.
Noen av klima- og miljøtiltakene Høyre, Venstre og Krf gjennomførte i byråd:
 • Utfasing av bruken av oljefyr, noe som reduserte klimagassutslippene i Oslo med 22 prosent på ett år.
 • Som første kommune i verden trakk vi pensjonsfondet vårt ut av kull.
 • Bygging av Lørenbanen.
 • Oslo-bussene ble ført over på biodrivstoff.
 • Innføring av bysykkelordningen.
 • Oppgradering av Oslos trikkepark.

Siste nyheter