Hva er det du egentlig vil, Støre?

Jonas Gahr Støre hyllet nylig Bergen kommunes program for arbeidstrening og midlertidig ansettelse av unge mellom 18 og 25 år. Samtidig er han imot at private bedrifter skal kunne tilby de samme vilkårene til unge som ønsker arbeidserfaring i privat sektor. Marie Sofie Størdal, leder for prosjektet i Bergen kommune, sier selv at det viktigste for de unge er at de får erfaring fra arbeidslivet.

En god arbeidslivspolitikk bør innebære at alle som ønsker og kan jobbe, skal få anledning til å komme ut i arbeidslivet.

Utestenge muligheter?

Da hjelper det ikke at bare den offentlige sektoren kan tilby arbeidserfaring og midlertidige jobber; privat sektor må også være en del av løsningen.

Skal vi utestenge privat sektor, som er arbeidsgiver for rundt to tredjedeler av arbeidsstokken i Norge, fra muligheten til å tilby midlertidig ansettelser, oppfølging av de unge og ikke minst kapasitet til å gi unge den arbeidserfaringen de trenger for senere å kunne få fast jobb?

Eller skal vi tillate både offentlig og privat sektor å kunne tilby midlertidige ansettelser, slik at unge blir sysselsatt og i tillegg får arbeidserfaring de kan ta med seg videre?

Det skumle private næringslivet

Venstresidens allergi mot private initiativ og bedrifter brer om seg. Først var det de private barnehagene og sykehjemmene som skulle til livs.

Dette skumle private næringslivet som venstresiden elsker å kritisere, er altså det samme som ansetter to tredjedeler av norske arbeidstakere.

Disse skumle private er frisører, IT-konsulenter, bankfunksjonærer, elektrikere og grundere.

Men å la dem ansette folk og gi arbeidserfaring til unge arbeidstakere på lik linje med kommuner og offentlige etater, det vil ikke Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre ha noe av.

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 28. juli.

Nyheter -

Siste nyheter