Hva skjer med sykkelveiene

Tekst: Hans Magnus Borge

De fleste er enige om at syklene må få bedre betingelser i Oslo. Men mange mener at det det nå går vel fort i svingene. Det planlegges sykkelveier over hele byen. Men det betyr at mange parkeringsplasser forsvinner. Og det er mange som er avhengige av bil for å få hverdagen til å gå rundt. 

Da er det fullt forståelig at beboerne reiser bust. Frogner Bydelsutvalgs leder Jens J. Lie(H) har møtt beboere på Frogner som er bekymret. Og mange peker på at infomasjonen har vært dårlig – tildels ikke eksisterende.

Men nå ser det endelig ut til at man innser behovet for informasjon. Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten arrangerer et åpent informasjonsmøte Mandag 26.september kl 18:00 på Oslo Handelsgymnasium og de åtte sykkelrutene innenfor Ring 3.  Her vil også Bydelsutvlgets leder Jens. J Lie gi sitt syn på saken

Det er viktig at alle interesserte kommer og lar seg informere og stiller spørsmål.

25. september 2016 22:25

Siste nyheter