Hva vil Høyre og Arbeiderpartiet gjøre for Oslo

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

 

Til å styre debatten hadde man innkalt Signe Horn, nå direktør i Rom Eiendom. Tross hennes noe sosialdemokratiske fortid, blant annet som byråd for arbeiderpartiet – mente man at hun ville styre debatten på en fast, men nøytral måte. Det gjorde hun.

Det var bare naturlig at Marianne (i politikken har man jo nå ikke lenger etternavn) som

gjest og dame fikk åpne det som vel er valgkampens første partidebatt. Hun pekte på at Oslo har økonomiske rammer. Men det er viktig at for i eksempel kollektivsatsingen må storsamfunnet sterkere inn. At Staten dekker 70% fant hun ikke urimelig. Det er viktig å kunne bo utenfor Oslo, men ha sitt arbeide der. Derfor er samferdsel viktig. Arbeiderpartiet tar storbyen på alvor – presisert hun. Og hun minnet om det store forskjellene i levekår som er i Oslo.

Venstre bedre enn Senterpartiet

Stefan repliserte at det måtte være bedre å være avhengige av Venstre enn Senterpartiet hvis man vil drive storbypolitikk. På spørsmål fra ordstyrer Signe om bilfritt byliv minnet Stefan på at det borgerlige byrådet hadde gjort et kjempeløft for bedre offentlig kommunikasjon. Dette gjør det mulig for mange å klare seg uten bil. Han var tydelig på at Oslo tross alt er en liten by i verdenssammenheng.

Boliger

Boliger, eller mangel på samme er et gjennomgående tema i Oslo. Signe stilte spørsmålet om at det kanskje er mere en forventingskrise. Marianne mente at man måtte se på skattereglene for utleieboliger. Stefan var klar på at en del billigere boliger ville gi større mangfold – og at flere ville kunne eie sin egen bolig også i Oslo.

Når det gjelder barn og unge var Marianne inne på at gratis «aktivitetsskole» AKS (tidligere «skolefritidsordning» – er med på å jevne ut forskjeller. Og at større lærertetthet er viktig. Her stilte Signe spørsmålet om vi går mot en heldagsskole – uten å få noe skikkelig svar.  Stefan mente at innholdet i barnehagen er viktig – – samt at alle måtte få anledning til å være med på fritidsaktiviteter.

Marianne var opptatt av at mane havner utenfor arbeidslivet og mister initiativ. Hun ønsket seg en form for jobbgaranti. Stefan var tydelig på at vi ikke måtte få en situasjon hvor alle dårlig kvalifiserte havnet i kommune eller stat. Det ville senke anseelsen til offentlig ansatte.. Her mente Marianne at en jobb i kommunen er bedre enn ingen jobb. Stefan mente at reduserte «arbeidsavklaringspenger» (AAP) kan være nødvendig. Her har SINTEF laget en rapport som støtter dette. Han mente vi måtte ha tillit til de ansatte i NAV til å gi den større frihet til å finne gode løsninger for den enkelte i det som kalles «tillitsreformen».

Yrkesfag kan være veien

Stefan var tydelig på at yrkesfag er en sikker vei inn i arbeidslivet. Her var Marianne enig  – derfor har også Arbeiderpartiet lansert «Yrkesveien»

Når det gjaldt å få gehør for Oslo-saker var både Marianne og Stefan enige om at det er vanskelig. De andre distriktene er my flinkere til å holde sammen på tvers av partilinjene.

Livlig debatt

Etterpå var det en livlig debatt om e forskjellige temaer. Sverre(Lorentzen) etterlyste hva man vil gjøre for å stimulere arbeidsplassene. Arne( Brusgaard) oppfordret folk til å være aktive i velforeningene for å få gode lokale løsninger. Og han minnet om at dieselbiler totalt sett var mye mere miljøvennlige enn bensinbiler.

Og alle var enige om at det hadde vært en hyggelig kveld.

Siste nyheter