Hvordan skape fremtidens kollektivtransport?

Hvordan skape fremtidens kollektivtransport

Dagens kollektivsystem frakter folk fra et sted de ikke er, til et sted de ikke skal. Hvordan kan endrede reisevaner, den teknologiske utviklingen og ønsket om en mer miljøvennlig hovedstad revolusjonere måten vi reiser på i Oslo de neste tiårene?

Oslo er en by i stadig vekst, og det skaper nye transportbehov. Det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og redusere klimagassutslipp er kollektivtransport.

– Oslo trenger et moderne transportsystem som gjør det mulig for innbyggerne å reise miljøvennlig, raskt og nærmere dit vi skal. Automatiserte løsninger og ny teknologi kan gjøre kollektivtrafikken så attraktiv at den blir det naturlige førstevalget, sier Oslo Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Teknologien vil endre måten vi lever på

Nye transportteknologier som elektriske kjøretøyer (EV) og autonome kjøretøyer (AV) kan bidra til å løse noen viktige byproblemer som dårlig luftkvalitet, overbelastning og trafikkulykker. Like fullt er det begrenset med erfaring med slike løsninger, og hvordan teknologien vil endre måten vi lever på.

Vi ønsker å undersøke hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for modernisering og utvikling av Oslos kollektivtransport. Fremtidens kollektivtransport kan utfordre hvordan vi opplever byen rundt oss, med konsekvenser både for gateplanlegging og byutvikling, avslutter Eirik Lae Solberg.

Fremtidens kollektivtransport

8. november inviterer Oslo Høyre til åpent møte på Høyres Hus om hvordan vi kan skape fremtidens kollektivtransport. I løpet av møtet skal det diskuteres hvordan den teknologiske utviklingen kan revolusjonere måten vi reiser på de neste tiårene, og hvordan kan fremtidens kollektivtransport utfordre hvordan vi opplever byen rundt oss, både for gateplanlegging og byutvikling. Til møtet kommer innledere fra ulike sektorer med egne erfaringer og utfordringer til dagens politikk.

I Panelet:

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.
Bård Norheim, samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse.
Christian Jahr, Head of Business Development i Siemens Norge.
Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyres bystyregruppe og leder i Miljø- og samferdselskomiteen.

Velkommen!

Se øvrig program for debatten her

Siste nyheter