Hvorfor gir flere lærere dårligere skoleresultater?

Skoleresultater

Dette er ikke tiden for å bagatellisere svakere resultater og harselere over BU-lederens bekymring slik skolebyråden gjør.

Det er trist å konstatere at byrådsleder Raymond Johansens utvalgte ikke forstår alvoret når Akersposten avdekker at lese-, regne og engelskferdighetene til elevene på 5. trinn ved nesten alle skoler i Vestre Aker svekkes. Det bekymrer med rette Yngvar A. Husebye fra Høyre, som er nyvalgt leder av bydelsutvalget i Vestre Aker.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen derimot er såre fornøyd. Tallene er innenfor det statistiske «usikkerhetsintervallet» forklarer hun, og dessuten blant de beste i landet, så det er visstnok ingen ting å bekymre seg for. Høyre har større ambisjoner på vegne av Oslos elever enn at vi slår oss til ro med at nedgangen er innenfor usikkerhetsintervallet. Vi tror alle elever kan og vil løftes, uavhengig av hvilket utgangspunkt de har.

Mange har lest om Harry Potters bortskjemte fetter Dudleif Dumling. Han som på 11-årsdagen var misfornøyd fordi han hadde fått to gaver færre enn året før, selv om han strengt tatt hadde fått alt han hadde pekt på. I Akersposten leser vi om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen som klager på regjeringen og hevder at Oslo kommune har vært nødt til å sette av 180 millioner kroner for å «kompensere for at staten ikke fullfinansierer sin egen lærernorm». Når skolebyråden klager over at hun må bruke 180 millioner ekstra på lærere, er det kanskje heller byrådets manglende prioriteringer som kommer til syne?

Et av de sentrale løftene til dagens byråd i 2015 var å ansette 200 flere lærere. I 2018 kunne byrådet fornøyd kunngjøre at løftet var innfridd. Siden har de flottet seg med tallet hver gang anledningen har bydd seg. Det de ikke forteller, er at finansieringen i all hovedsak kom fra regjeringen med Høyre i spissen. Oslo har fått friske kroner til å ansette 190 flere lærere på 1.-4.trinn som følge av regjeringens prioritering av tidlig innsats. Det innebærer at byrådet ikke behøvde å finansiere mer enn drøyt 10 av de 200 nye lærerstillingene for å innfri et av sine viktigste løfter.

Totalt har dagens regjering sikret finansiering av 495 ekstra lærerårsverk i Osloskolen, viser byrådets egne tall. Det er et lærerløft ingen annen norsk kommune er i nærheten av. Samtidig nyter byrådet godt av statlige overføringer av frie inntekter i en størrelsesorden Oslo tidligere aldri har opplevd maken til. Byrådets kritikk av regjeringens prioriteringer står derfor til stryk.

Minst like ille som at byrådet ikke styrker skolebudsjettene så mye som det trengs, er det at byrådet prioriterer ned elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk og regning. Med andre ord de samme fagene som elever på 5.trinn nå gjør det litt dårligere i. Oslo har aldri hatt flere lærere, og det er brukt store summer på å styrke undervisningen for elevene på 1.-4.trinn. Likevel viser resultatene en negativ utvikling. Da er det noe som ikke stemmer.

Hvorfor gir ikke flere lærere bedre skoleresultater? Oslo har siden 90-tallet heller aldri opplevd at flere droppet ut av videregående skole i forhold til året før, enn for kullet som skulle vært ferdig våren 2019. En lang og positiv trend med at stadig flere fullfører og består kan være brutt. Dette er ikke tiden for å bagatellisere svakere resultater og harselere over BU-lederens bekymring slik skolebyråden gjør. Dette er ikke tiden for å fortsette arbeidet med å demontere Osloskolen. Når de røde alarmklokkene begynner å blinke, skal man stanse opp, ikke fortsette som om ingenting har skjedd. Det spiller en rolle hvem som sitter med det politiske ansvaret og legger føringer for hva skolene og lærerne skal prioritere i en hektisk arbeidsdag. Høyre er bekymret om resultatene skyldes at SV-skolen begynner å få fotfeste.

Høyre gikk i høst til valg på å styrke grunnskolebudsjettene med 216 millioner kroner neste år. Det har vi tenkt å gjøre alt vi kan for å få gjennomslag for. Høyre kommer også til følge byrådets ideologiske demontering av Osloskolen med argusøyne. Hver eneste dag. Det er på skolen grunnlaget legges for at alle kan vokse opp og leve gode liv, uavhengig av utgangspunkt. Derfor er det også skolepolitikken Høyres viktigste prioritering.

Innlegget ble først publisert i Akersposten 04.12

Siste nyheter