Hvorfor vi skal gjennomføre kommunereformen

Torbjørn Sølsnæs

Av Torbjørn Sølsnæs under Høyres landsmøte.

Noe av det som jeg er mest fornøyd med, nå som Høyre er i regjering, er at vi skal gjennomføre en kommunereform. I mange år er det pekt på behovet for en slik reform. Forskjellen med Høyre i regjering er at vi ikke bare prater – vi skal gjennomføre dette.

Kommunereform er selvsagt en så spenstig, populistisk sak det er burde være lett å snakke om i valgkamp og få positive forsider i VG om. Men la oss likevel ikke glemme hvorfor vi skal gjennomføre denne kommunereformen:

Norge vil endre seg mye de nærmeste tiårene, og endringene vil skje raskere enn hva vi har vært vant med. Den demografiske utviklingen – vi blir stadig flere eldre som lever stadig lengre – gjør at vi vil ha andre velferdsbehov i fremtiden enn vi er vant med i dag. Og vi vil ganske sikkert være mye mer kravstore enn generasjonene før oss.

Hvis vi skal lykkes med kommunereformen må den gi svar på utfordringer folk ser – som vi i dag ikke klarer å løse godt nok. Reformen må gi mer makt til den enkelte, og mer ansvar til lokaldemokratiet. Kommunene bør kunne ha ansvaret for så godt som alle viktige velferdstjenester – ikke for å svekke staten, men for å styrke velferden lokalt – der folk bor.

Vi har mange eksempler på at kommunene er flinkere til å løse velferdsoppgavene enn staten. De er smidigere og raskere til å sette i gang prosjekter. De tar hensyn til lokale behov og forutsetninger, og har direkte incentiver til å finne smarte løsninger. Det så vi f.eks. i Klepp kommune på Jæren, hvor de med sitt Snu i døra-prosjekt, fikk ungdom ut av sosialhjelpkøen og inn i arbeid.

De beste velferdsløsningene skapes der hvor den med behov for hjelp får snakke med en som kan gi hjelp. Hvis vi sørger for dette vil ikke reformen huskes som en grå byråkratireform, men som reformen som realiserte velferdskommunen – og som ga makten tilbake til folk og lokaldemokrati. La det være vår begrunnelse for kommunereformen.

Siste nyheter