Hvorfor vil ikke byrådet hjelpe småbarnsfamilier?

Dagsavisen skrev 3. september om familien Bakii som etter 13 år kastes ut av en kommunal bolig på Tøyen. Mor, far og tre barn må ikke bare ut av boligen, men trolig også bydelen. Bakgrunnen er at far i huset, har fått seg jobb og nå tjener mer enn inntektsgrensen som kvalifiserer til en kommunal bolig tillater. 

I dag kvalifiserer man til kommunal bolig om man tjener under 404.000 som enslig eller 505.000 som par. Ifølge Norsk Eiendom har personer med om lag 550.000 i årsinntekt i dag tilgang til å kjøpe 3 av 100 boliger i Oslo. Det er altså mulig, men ikke lett. Det meste tyder derfor på at familien Bakii må lengre ut av sentrum, eller ut av Oslo for å ha råd til en ny bolig. Hos byrådet er det liten trøst å finne. I et innlegg i Dagsavisen skriver byråd Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet at «det ikke er vanskelig å ha forståelse for den frustrasjonen og uvissheten familien kjenner på akkurat nå.» Det har hun rett i, men hva vil byråden konkret gjøre for familien som nå kastes ut av en kommunal bolig på Tøyen? Ingenting.  

Til Dagsavisen forklarer familiefaren at han ønsker å komme inn under den nye ordningen med leie til eie. Ordningen passer for alle som har inntekt til å betjene boliglån, men uten tilstrekkelig egenkapital til å få lån i banken. Selvsagt bør familien Bakii få mulighet til å kjøpe den kommunale boligen på Tøyen de bor og trives i. Dessverre står byrådet i veien for familiens boligdrøm, og forsvarer et system med kommunale leiefeller i stedet for å hjelpe folk med å kjøpe sin egen bolig.  

Ekstra ille er det at det er nå er tre og et halvt år siden SVs byråd Inga Marte Thorkildsen lovte å «sette full fart bak» et kommunalt leie til eie-prosjekt i Hagegata 30 på Tøyen. Boligene er fremdeles like tomme som byrådens ord. Heldigvis tilbyr private aktører i eiendomsbransjen ulike leie til eie-prosjekter. Forhåpentligvis finner familien Bakii og andre i samme situasjon en bolig som passer for dem. Alt tyder på at de må klare seg selv, for av dagens byråd ser de ikke ut til å få mye hjelp.  

Siste nyheter