Hyggelig møte med engasjert velger

Oslo

Et møte med en velger

Tekst og foto: Vivian Ellingsen Gotaas

At Høyres politikk når mange velgere er Mohammed Jama Awalweh et godt eksempel på. Somalieren har bodd i Norge i 46 år. Han har stemt Høyre i årevis, og er spesielt opptatt av skattepolitikk og eldreomsorg.

God kontakt med velgerne er en viktig forutsetning for å gjøre en og jobb som politiker. I disse valgkamptider møter vi lokalpolitikere mange hyggeligere mennesker. Spesielt hyggelig er det når vi treffer engasjerte høyrevelgere som tar seg tid til en prat.

Eiendomsskatten vil ramme hardt

Mohammed er en engasjert velger, og det som bl.a. opptar han som velger er eiendomsskatt og formuesskatt. Han mener de foreslåtte endringene med eiendomsskatt vil ramme hardt og heller ikke fremstår som rettferdig.

Andre områder som opptar ham er eldreomsorgen.  Somalieren er bekymret for eldres ernæringsituasjon.  Awalweh mener det er viktig å ha en god seniorpolitikk, spesielt med tanke på at vi lever lengre og at pleiebehovet vil øke med årene.

Språk er viktig

Han synes det er positivt at Høyre er opptatt av språkkunnskapene i barnehagene og skolene, og at dette er en viktig forutsetning for å få til en vellykket integrering. Mohammed Jama Awalweh og hans familie er et godt eksempel på en familie som har funnet seg godt til rette i det norske samfunn. Han kan se til bake på en lang yrkeskarriere, med blant annet 25 år hos NEBB på Skøyen. De tre barna har fått utdannelse og gode jobber.

Imponert av Kåre Willoch

Awalweh har fulgt med i politikken i mange år og har sett politikere kommet og gå. En politiker han setter veldig høyt er Kåre Willoch og han er imponert over hvor godt den tidligere statsministeren holder seg. Han er i likhet med Willoch enig i at vi må ta imot flyktninger. Dette er mennesker i en svært vanskelig livssituasjon, som Norge i likhet med andre land må hjelpe.

På tampen av den hyggelige samtaler sier Awalweh at nå skal han drive valgkamp blant sine venner. Han får med en solid bunke med brosjyrer og flyers. Den engasjerte Høyrevelgeren sørger nok for å dele ut alle.

 

Siste nyheter