Ideologisk kamp rammer barna

Arbeiderparti-byrådet strammer kvelertaket på private barnehager i Oslo. To private barnehager har fått avslag på søknaden om offentlig tilskudd. Grunnen er at byrådspartiene har en avtale med Rødt om at alle barnehager skal være kommunalt eller ideelt drevet.

– En slik praksis skaper stor usikkerhet om barnehagetilbudet for småbarnsfamilier, sier Saida Begum, Høyres fraksjonsleder for kultur og utdanning i bystyret.

Tomme lokaler

De to barnehagene, i boligprosjektene Krydderhagen i bydel Grünerløkka og Nybyen i bydel Bjerke, ligger i nybygg hvor Oslo kommune selv har pålagt at det skal bygges barnehager.

Saida Begum er Høyres fraksjonsleder for kultur og utdanning i bystyret. Foto: Oslo kommune / Sturlason

– Her har familier kjøpt leilighet i god tro om at det vil være barnehage i umiddelbar nærhet når de flytter inn og så ender det med at lokalene blir stående tomme, på grunn av byrådets iver etter å innfri Rødts ideologiske ønsker. Dette er ikke slik man behandler verken innbyggere eller barnehageeiere, sier Begum.

I byrådets avtale om parlamentarisk grunnlag med Rødt, så har partene blitt enige om at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo.

Halvsannheter om barnehager

Skolebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), selger Fylkesmannens avgjørelse om private barnehager som en full seier for Arbeiderparti-byrådet i Klassekampen 08.05.

– Det er i beste fall en halv sannhet. Fylkesmannen fastholder at man ikke kan skille mellom kommersielle og ideelle barnehager etter barnehageloven. Avtalen mellom byrådet og Rødt legger dermed opp til et skille som ikke er mulig å gjennomføre i tråd med barnehageloven, og det må være en alvorlig strek i regningen for byrådsleder Raymond Johansen, sier Saida Begum, som legger til at når Fylkesmannen støtter avslaget til de to private barnehagene, er det fordi Oslo kommune i ettertid har nedjustert prognosen for antall barn i disse bydelene.

Det er merkelig at byrådet nå mener det ikke er behov for flere barnehageplasser i bydelene Grünerløkka og Bjerke.

Fylkesmannen er tydelig i sin konklusjon på at kommunen ikke kategorisk kan avslå søknader fra private barnehager, men at dette kun kan gjøres dersom det ikke er behov for flere barnehageplasser i området. Oslo kommunes nedjustering av befolkningsprognosen kom derfor beleilig, og var avgjørende for Fylkesmannens konklusjon i saken.

– Det er likevel merkelig at byrådet nå mener det ikke er behov for flere barnehageplasser i bydelene Grünerløkka og Bjerke, når de så sent som i juni 2016 mente det var et stort behov for barnehageplasser i disse områdene både på kort og lang sikt, sier fraksjonslederen.

Ideologi foran barnas beste

Snart flytter hundrevis av familier inn i boligene i Krydderhagen og Nybyen. Barnehagene de var lovet at skulle bygges i nærmiljøet, vil bli stående tomme.

– Det er helt håpløst at 200 barn vil måtte søke om plass i barnehager andre steder i bydelen. Sånn går det når Arbeiderpartiet er mer opptatt av sine ideologiske kampsaker enn av barnas beste, sier Begum.

Denne kampen mot private barnehager i Oslo gir grunn til å frykte konsekvensene av en sosialistisk politikk nasjonalt dersom Arbeiderpartiet skulle vinne valget til høsten. Arbeiderpartiet har åpenbart ingen problemer med å ofre godt drevne barnehager for å tilfredsstille sine ytterliggående samarbeidspartnere i partiet Rødt.

– Høyre ønsker at det skal være nok barnehageplasser der folk bor i Oslo. Det er underordnet hvem som driver dem, men en viss fordeling mellom kommunale, ideelle og private slik det har vært i Oslo frem til nå er bare sunn konkurranse som gjør tilbudet bedre for alle, avslutter Saida Begum.

Siste nyheter