Idretten vant frem på Ekeberg

Temperaturen blir alltid høy når det diskuteres utvikling på Ekeberg, planene for KFUM Arena og Ekeberghallen er intet unntak. I tråd med idrettens ønsker har Høyre sammen med Fremskrittspartiet fått gjennomslag for disse idrettsanleggene i Oslo bystyre.

Sprekk i rødgrønt samarbeid

Det rødgrønne byrådet klarte ikke å samle et flertall om egne forslag i saken om Ekeberg by- og idrettspark og i forhandlingene som fulgte måtte Arbeiderpartiet til slutt stemme med Høyre og Fremskrittspartiet.

-Det er nå klart for utvikling av to flotte anlegg og breddeidretten er den store vinneren på Ekebergsletta, sier Høyres fraksjonsleder for byutvikling Pia Farstad von Hall.

Fremdeles vern

For Høyre er vernet av den åpne sletta viktig. KFUM Arena og Ekeberghallen fører ikke til en nedbygging av friområdet da dette er anlegg som ligger i randsonen. KFUM Arena bygges rundt den allerede eksisterende kunstgressbanen. Planene for Ekeberghallen innebærer en utvidelse på et område der det i dag er parkeringsplasser. Det er med andre ord mulig å utvikle eksisterende anlegg i tråd med idrettens behov uten å bygge ned det bevaringsverdige området.

– Med befolkningsveksten i Oslo er trengs det oppgraderte anlegg som rommer et større mangfold av idretter. Planene for Ekebergsletta åpner opp for dette, sier Pia Farstad von Hall, som også er leder i Nordstrand Høyre.

Frasier seg råderett

Det rødgrønne byrådet fikk dessverre flertall for et statlig vern av Ekebergsletta, selv om konsekvensene av et slikt vern ikke er kartlagt. Ekebergsletta er et resultat av 1930-årenes parkpolitikk, helt siden den gang har bystyret forvaltet området på en skånsom måte. Arven etter fremsynte politikere fra den tiden er den store åpne sletta vi ser i dag. Dette vil Høyre også bevare fremover.

-I dag er allerede flere deler av området vernet gjennom kulturminneloven. Det er derfor usikkert hva et eventuelt statlig vern vil tilføre området utover de allerede strenge bestemmelsene, sier Pia Farstad von Hall

Høyre mener det er uklokt av Oslo bystyre å frasi seg muligheten til å bestemme over arealene på Ekebergsletta. Fremtidige idrettsarrangementer kan møte utfordringer ved et statlig vern. Ekebergsletta er først og fremst et idrettsområde som skal brukes til glede byens befolkning og forvaltningen bør ligge i Oslo bystyre.

 

Siste nyheter